09:34 | 27-02-2024

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học Cuộc thi sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng trong cuộc sống của những người yêu khoa học, công nghệ Việt Nam.

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận