16:03 | 01-03-2024

Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Để không ngừng đổi mới, hội nhập, đáp ứng xu thế phát triển, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình dạy, học, quản lý đào tạo, điều hành...

Thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tích cực tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đến cán bộ, viên chức và người lao động, sinh viên trong toàn trường.

Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Chiều 26/2, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyển đổi số năm 2024.

Nhà trường cũng tập trung xây dựng kho cơ sở dữ liệu điện tử về nguồn tài liệu, số hóa văn bản nội bộ; triển khai đưa vào sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ dùng chung như: hệ thống đào tao Edusoft.Net; phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng nội bộ; hệ thống kế toán Misa; thư viện; hệ thống quản lý cán bộ viên chức; hệ thống mail @htu, @hu, website...

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng mạng kết nối các dữ liệu số với hệ thống mạng cáp quang nội bộ; xây dựng và đưa vào vận hành phòng máy chủ; hệ thống camera; 260 điểm phát sóng mạng không dây; lắp đặt gần 300 camera giám sát; hơn 300 máy tính phục cho công tác đào tạo, gần 100 máy tính phục vụ cho công tác điều hành...

Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

PGS.TS. Nguyễn Văn Huân, Trường Đại học CNTT&TT (Đại học Thái Nguyên) tham luận nội dung “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay”.

Tuy vậy, quá trình thực hiện chuyển đổi số, nhà trường đang gặp không ít trở ngại, hạn chế. Thời gian tới, để không ngừng đổi mới, hội nhập, đáp ứng xu thế phát triển, Đại học Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình dạy, học, quản lý đào tạo, điều hành...

Tại hội nghị, đại biểu là các nhà giáo dục và chuyên gia, các doanh nghiệp đã chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm về việc chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay; thực trạng chuyển đổi số tại Trường Đại học Hà Tĩnh; hệ thống thông tin quản lý giáo dục Edusoft.Net triển khai tại Trường Đại học Hà Tĩnh...

Đại học Hà Tĩnh bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

TS. Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của nhà trường năm 2023-2024.

Trên cơ sở thực trạng, đại biểu phân tích giải pháp về chuyển đổi số trên lĩnh vực giáo dục nói chung và ở Trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng; phương pháp luận về chuyển đổi số và ứng dụng trong đại học thông minh; đồng thời, giới thiệu một số ứng dụng góp phần chuyển đổi số trong các hoạt động của nhà trường...

Đây sẽ là cơ sở, nền tảng để Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng mục tiêu, kế hoạch và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của nhà trường.

Nguồn: baohatinh.vn

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận