13:48 | 01-03-2024

Phân tích đất và chất rắn sinh học với tiêu chuẩn mới của ASTM

 Ủy ban Quản lý chất thải của ASTM International (D34) đã phê duyệt tiêu chuẩn mới để phân tích đất, chất rắn sinh học về khả năng ô nhiễm từ các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS).

William Lipps, Tổng Giám đốc phát triển kinh doanh chính phủ và quản lý/phát triển tiêu chuẩn quốc tế, Thành viên ASTM cho biết: “Ô nhiễm PFAS đang là mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới. Ủy ban nước của ASTM (D19) đã phát triển hai phương pháp xác định PFAS trong nước (D7979 và D8421), nhưng cần có phương pháp PFAS trong nền mẫu rắn".

Theo Lipps, các thành phố đã sử dụng chất rắn sinh học lên bề mặt đất ở nhiều địa điểm khác nhau nhiều năm, bao gồm đất nông nghiệp, rừng, khu khai hoang mỏ, công viên và sân gôn.

“Thật không may, những vật liệu rắn sinh học này có chứa PFAS. Tiêu chuẩn mới là phương pháp nhanh chóng, tiết kiệm chi phí với độ chính xác đã biết và có thể được các phòng thí nghiệm sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm PFAS trong các loại mẫu này”, William Lipps nhấn mạnh.

Phương pháp thử nghiệm được thiết kế để giảm thiểu vật liệu cần thiết cho quá trình chiết, bao gồm sản phẩm nhựa, môi trường SPE và việc sử dụng dung môi.

Lipps cũng lưu ý tiêu chuẩn (D8535) đã được phê duyệt bằng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm duy nhất bao gồm bốn nền đất và bốn nền chất rắn sinh học, mỗi nền được phân tích ba lần ở ba nồng độ khác nhau. Ủy ban D34 có kế hoạch tiến hành nghiên cứu liên phòng thí nghiệm đối với D8535. 

Nguồn: vietq.vn

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận