10:08 | 07-03-2024

Tiêu chuẩn mới giúp xét nghiệm vi khuẩn cho nhiều loại nước

Tiêu chuẩn mới giúp nhà sản xuất và người sử dụng nước xác định, định lượng vi khuẩn trong nước uống được (nước uống, nước nha khoa và nước đóng chai) cũng như nước không uống được (tháp giải nhiệt).

Ủy ban nước của ASTM International (D19) đã phê duyệt tiêu chuẩn mới giúp nhà sản xuất và người sử dụng nước xác định và định lượng vi khuẩn trong nước uống được (nước uống, nước nha khoa và nước đóng chai) cũng như nước không uống được (tháp giải nhiệt). Số lượng vi khuẩn dị dưỡng (HPC) xác định tổng số vi khuẩn trong mẫu nước, cho phép nhà quản lý hệ thống nước và chuyên gia xử lý nước đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên kết quả xét nghiệm.

Phương pháp thử nghiệm được mô tả trong tiêu chuẩn mới (D8516) sử dụng các tấm có kích thước nhỏ hơn với môi trường khử nước được thêm một lượng nhỏ nước. Tiêu chuẩn này cung cấp phương pháp dễ dàng và đáng tin cậy giúp loại bỏ việc chuẩn bị môi trường, giảm chất thải trong phòng thí nghiệm.

Ông Jody Frymire, thành viên của ASTM cho biết, tiêu chuẩn này hỗ trợ nước sạch bằng cách giúp các phòng thí nghiệm kiểm tra nước dễ dàng và dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, kích thước tấm nhỏ hơn giúp giảm rác thải nhựa so với phương pháp đổ tấm hoặc tấm trải truyền thống.

"Tiêu chuẩn này sẽ mang lại lợi ích cho các công ty sản xuất, đóng chai hoặc xử lý nước bằng cách cung cấp phương pháp tiêu chuẩn hóa dễ dàng để đo lường HPC. Bằng cách làm theo phương pháp thử nghiệm này, các nhà sản xuất có thể đảm bảo tính hiệu quả biện pháp kiểm soát của họ và duy trì chất lượng cũng như độ an toàn của nước", Jody Frymire nhấn mạnh.

Nguồn: vietq.vn

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận