14:21 | 29-11-2023

Nâng cao kiến thức sở hữu trí tuệ và triển khai chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Đồng chí Phan Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh khai mạc tập huấn.

Các thành viên tham dự tập huấn đã được cán bộ Sở KH&CN phổ biến một số kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ với hội nhập kinh tế quốc tế; hướng dẫn thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khai thác và sử dụng nhãn hiệu; hướng dẫn hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 95/2022 ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển khoa học công nghệ đến năm 2025.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng,Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành (Sở KH&CN) phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ với hội nhập kinh tế quốc tế; nhãn hiệu, thương hiệu và các nội dung liên quan...

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến một số chính sách về phát triển KH&CN như: Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức về khoa học và công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển tài sản trí tuệ; chính sách hỗ trợ phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN; chính sách hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ; tầm quan trọng, vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh công tác phối hợp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: huongkhe.hatinh.gov.vn

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận