Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có tân Phó Giám đốc

Ngày 06/5/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

Điều động ông Lương Đình Thành, sinh ngày 01/5/1973, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng.

Quyết định số 352/QĐ-SKHCN ngày 21/9/2023

Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào làm viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 15/6/2023

Về việc bổ nhiệm cán bộ (Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN)

Quyết định số: 1028/QĐ-UBND, ngày 05/5/2023

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh