Vì sao Sở KH&CN Hà Tĩnh 2 năm liên tiếp dẫn đầu về Chỉ số Cải cách hành chính?

Theo bảng phân tích Chỉ số CCHC của Hội đồng Thẩm định CCHC tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023, Sở KH&CN đạt 93,364/98 điểm, xếp vị trí thứ nhất trong khối sở, ngành cấp tỉnh. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Sở KH&CN xếp vị trí đầu bảng về chỉ số quan trọng này.

Hướng dẫn, cài đặt chữ ký số công cộng cho cán bộ công, viên chức

Chữ ký số cá nhân (CKSCN) được tạo ra trên công nghệ mã hóa công khai, đóng vai trò như chữ ký tay cá nhân, có tính pháp lý thay thế chữ ký tay và con dấu khi giao dịch trên môi trường điện tử. Đây là công cụ quan trọng giúp mọi người tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ số phục vụ xử lý công việc hàng ngày, đặc biệt là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Báo cáo xu hướng tầm nhìn ISO 2022: Cập nhật nền kinh tế chia sẻ

Từ hành động khí hậu đến sự trỗi dậy của nền kinh tế chia sẻ, các quy tắc thương mại truyền thống đang bị đảo lộn.

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu

Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022, Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

Thực hiện ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngày 09/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.