Công bố Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 09/12/2021 Thanh tra Sở KH&CN Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Công an Huyện Nghi Xuân và đại diện Báo Kinh tế Đô thị công bố các Kết luận thanh tra đột xuất về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ