Thanh tra gần 1.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Theo báo cáo của sở khoa học và công nghệ (KH&CN) các địa phương, tính đến đầu tháng 9/2016, Sở KH&CN 43 tỉnh, thành phố đã thanh tra gần 1.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và phát hiện, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm với số tiền 2,165 tỷ đồng.

Thanh tra chuyên đề diện rộng 2014: Xử phạt vi phạm hành chính 702 cơ sở

Cuộc thanh tra diện rộng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đã phát hiện 702 cơ sở vi phạm, xử phạt với tổng số tiền 1,441 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng năm 2014.

Thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 15/4/2014 đến ngày 29/4/2014, Đoàn thanh tra, do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và phòng Kinh tế (Kinh tế - Hạ tầng) các huyện, thị, thành phố đã tiến hành thanh tra tại 46 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn.