Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy công nghệ bán dẫn

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đề nghị, Tập đoàn Accenture (Nhật Bản) tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) tại Việt Nam tham gia vào các hoạt động nghiên cứu do Tập đoàn hỗ trợ. Qua đó, giúp Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực ĐMST, chuyển đổi số và thúc đẩy công nghệ bán dẫn.

Thúc đẩy tăng năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

Mỗi quốc gia trên thế giới luôn diễn ra sự tìm kiếm để gia tăng thịnh vượng. Các yếu tố như nguồn lao động, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý... mặc dù vô cùng quan trọng nhưng không đủ để tạo ra sự thịnh vượng của một quốc gia, mà cần dựa trên khả năng cạnh tranh, đổi mới, nâng cấp của các ngành công nghiệp. Bởi vậy, để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới sáng tạo và nâng cấp để tăng năng suất lao động.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong doanh nghiệp, người dân

Hà Tĩnh đã và đang phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN, hình thành các không gian trao đổi nghiên cứu, sáng tạo.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trước những cơ hội và thử thách

Hướng tới chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5), GS. TSKH Vũ Minh Giang - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ một số vấn đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trước những cơ hội và thử thách mới. Theo GS Vũ Minh Giang, là nước đi sau trong phát triển kinh tế, Việt Nam có không ít khó khăn trong lĩnh vực này mà trước hết là sự hạn chế về quy mô đầu tư cho nghiên cứu và xây dựng cơ hạ tầng, chuyển giao công nghệ. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN.

Đổi mới sáng tạo: Yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng

Để thích ứng và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh mới, các doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.