Nữ kỹ sư khởi nghiệp từ đông trùng hạ thảo

Sau hai lần thất bại, chị Võ Thu Thủy ở huyện Núi Thành đã sản xuất thành công đông trùng hạ thảo, hiện doanh thu mỗi năm một tỷ đồng.

Giúp doanh nghiệp, HTX Hà Tĩnh quản lý rủi ro, tối ưu hoá chi phí thuế

100 học viên là giám đốc, quản lý tài chính, kế toán của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn Hà Tĩnh đã được chuyên gia hướng dẫn về nâng cao kiến thức về quản trị, điều hành lĩnh vực tài chính, thuế; chi phí SXKD