Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu nội dung
825/TB-SKHCN 05/06/2024 Phan Trọng Bình

Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về phát triển tài sản trí tuệ năm 2024 (lần 2)

804/SKHCN-CN 31/05/2024 Phan Trọng Bình

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

1117/QĐ-UBND 05/03/2024 Võ Trọng Hải

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

QĐ Số 190/QĐ-UBND 13/01/2021 Nguyễn Hồng Lĩnh

Về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh
và UBND huyện, thành phố, thị xã (viết tắt tiếng anh là DDCI)
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch 06/01/2024 Bùi Quang Hoàn

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5. kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, 65 năm thành lập ngành KH&CN Hà Tĩnh (05/6/1959-05/6/2024).

Kế hoạch 03/01/2023 Lê Ngọc Châu

Thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

Kế hoạch 02/01/2024 Bùi Quang Hoàn

Cải cách hành chinh Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024

THÔNG BÁO SỐ: 42/TB-SKHCN, NGÀY 12/01/2024 28/02/2024 Bùi Quang Hoàn

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Quyết định số 359/QĐ-UBND 31/01/2024 Nguyễn Hồng Lĩnh

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2023

Quyết định số 104/QĐ-BKHCN 31/01/2024 Bùi Thế Duy

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023