RSS
Hoạt động điều hành

13:54 17/01/2019

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhu cầu trong việc mua bán trao đổi hàng hoá tăng mạnh, đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường gây khó khăn không nhỏ cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm đã nổ lực tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý nhưng do số lượng hàng hóa, thực phẩm tăng mạnh trong dịp tết nên các mặt hàng không thể kiểm soát triệt để.

09:33 12/11/2018

Ngày 24/10/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Văn bản số 2236/VHL-ƯDTKCN về việc mời tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 (sau đây gọi là Giải thưởng), đây là giải thưởng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ, tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước.

22:03 22/10/2018

Thực hiện Văn bản số 4654/UBND-KT1 ngày 07/8/2018 và Văn bản số 6357/UBND-KT1 ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 07/8/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh (có Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo).

09:59 17/09/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2018 và để tạo một Tết Trung thu an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và kiểm tra chất lượng đồ chơi trên trẻ em trên địa bàn, cụ thể như sau:

16:32 27/06/2018

Ngày 14/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018” (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

09:20 21/06/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Nghị quyết chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Đề án vào ngày 11/6/2018 về việc lấy ý kiến góp ý các đơn vị liên quan vào Dự thảo Đề án. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trên nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP