Cần đưa công nghệ vào quản lý cho - nhận tạng

Theo GS-TS Trần Ngọc Sinh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Ghép tạng Việt Nam cần có hệ thống quản lý dữ liệu trên nền tảng công nghệ thông tin để giải quyết khâu cho - nhận tạng.

Các kết quả hoạt động về an ninh hạt nhân của Việt Nam từ sau Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân 2014

Ngày 01/4/2016, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4 khai mạc tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Việt Nam đã tham gia tất cả các Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân kể từ Hội nghị lần thứ nhất năm 2010. Với trách nhiệm...

  •  

  •  

ĐĂNG NHẬP