Tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động trong Sở KH&CN Hà Tĩnh
08:58 04/01/2016

I. Đảng uỷ, nhiệm kỳ: 2020 - 2025
Ông:  Đỗ Khoa Văn - Bí thư
Điện thoại: 0393.891976. Di động 0913.556954

Ông: Phan Trọng Bình - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Điện thoại: 0912.136132

II. Công đoàn Sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ông: Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch
Điện thoại: 0393.858865- Di động: 0913.045713
Ông: Biện Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:  Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0393.859496 Di động: 0912.221293

III. Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2019-2021
Đ/c: Nguyễn Thị Hải Tú -  Bí thư

Điện thoại: 0983913485

Đ/c Nguyễn Hữu Bảy - Phó BÍ thư

ĐIện thoại: 0975577477

ĐĂNG NHẬP