Tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động trong Sở KH&CN Hà Tĩnh
08:58 04/01/2016
I. Đảng uỷ, nhiệm kỳ: 2020 - 2025
Ông Bùi Quang Hoàn - Bí thư
Điện thoại: 0913029485
Ông: Phan Trọng Bình - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
Điện thoại: 0912.136132
II. Công đoàn Sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ông: Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch
Điện thoại:  0913.045713
Ông: Biện Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912.221293
III. Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2025
Đ/c: Nguyễn Thị Hải Tú - Bí thư
Điện thoại: 0983913485
Đ/c Nguyễn Hữu Bảy - Phó Bí thư
ĐIện thoại: 0975577477

ĐĂNG NHẬP