RSS
Đấu thầu - Đầu tư

15:59 05/10/2023

Quyết định Về việc Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: Thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

15:59 05/10/2023

Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

15:59 05/10/2023

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

15:59 05/10/2023

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê tư vấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho 15 trường Trung học phổ thông năm 2023

15:59 05/10/2023

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

15:59 05/10/2023

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Kỳ Nam” dùng cho sản phẩm cây mai vàng bản địa của Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”

15:59 05/10/2023

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư và dịch vụ thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy trình chuyển đổi sản xuất cam chanh, bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại Hà Tĩnh” năm 2023

15:59 05/10/2023

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thực hiện Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thử nghiệm trồng và chiết xuất tinh dầu cây Tràm và Tràm năm gân tại Hà Tĩnh"

10:41 19/09/2022

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nội dung Thư mời chào hàng cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế và xác lập quyền SHTT trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh – Gói thầu số TXKA.01/2022, thuộc đề án: Hỗ trợ tài sản trí tuệ thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

10:53 09/08/2022

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-SKHCN ngày 08/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nội dung Thư mời chào hàng cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế và xác lập quyền SHTT trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh – Gói thầu số TPHT.01/2022, thuộc đề án: Hỗ trợ tài sản trí tuệ thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

14:45 04/09/2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động của địa phương khoảng 813 triệu đồng để thực hiện dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tượng Sơn” dùng cho sản phẩm rau, củ, quả của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

14:45 04/09/2020

Hà Tĩnh tiếp tục tập trung phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa của tỉnh.

15:15 27/12/2018

Triển khai kế hoạch năm 2018 với nhiều thuận lợi, kinh tế tỉnh ta tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, sự cố môi trường biển và hậu quả thiên tai đã được tập trung giải quyết khắc phục nhanh chóng, tình hình chính trị ổn định, tạo môi trường tích cực cho phát triển. Sở KH&CN tiếp tục tham mưu các chính sách mới, đồng thời triển khai nhiệm vụ đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, kết quả đã góp phần tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân.

ĐĂNG NHẬP