RSS
Tiếp nhận -Bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại - Chuyển ngạch

09:45 22/09/2023

Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào làm viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023

09:37 20/06/2023

Về việc bổ nhiệm cán bộ (Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN)

18:06 05/05/2023

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP