RSS
Cải cách hành chính

10:58 19/09/2022

Từ hành động khí hậu đến sự trỗi dậy của nền kinh tế chia sẻ, các quy tắc thương mại truyền thống đang bị đảo lộn.

10:58 19/09/2022

Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022, Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

10:51 20/07/2022

Ngày 09/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

11:12 14/07/2022

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.

14:42 04/07/2022

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử với các nhóm chỉ số thành phần gồm: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng. Từng nhóm chỉ số thành phần được quy định chi tiết, cụ thể.

14:42 04/07/2022

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

15:27 15/06/2022

Năm 2022, dự báo vấn đề an toàn thông tin mạng tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh các hoạt động thường ngày chuyển lên môi trường số không ngừng gia tăng. Các cuộc tấn công mạng sẽ sử dụng các công nghệ thông minh hơn, do đó cần có các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, nhất là trong quá trình chuyển đổi số.

14:21 25/05/2022

Hà Tĩnh đứng thứ 8 cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và xếp thứ 5 về Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

15:21 28/04/2022

Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 27 với 64,87/100 điểm, thuộc nhóm khá và xếp thứ 2 trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

15:48 08/04/2022

Thực hiện các Kế hoạch: số 70/KH-SKHCN ngày 20/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022; số 15/KH-SKHCN ngày 06/01/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), góp phần công khai, minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị:

14:53 21/03/2022

Sáng 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

17:33 28/12/2021

Bộ TT&TT đặt mục tiêu hết năm 2022, Việt Nam vào nhóm 80 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

15:33 13/12/2021

Ngày Quốc tế Phòng chống Tham nhũng 9/12 là cơ hội để nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn ISO giúp định hình thế giới mang lại sự bình đẳng và công bằng hơn.

15:20 12/11/2021

Xếp hạng chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á.

16:01 22/10/2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

09:42 21/10/2021

Theo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020) do Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số.

11:07 29/09/2021

Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các nội dung của cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, triển khai.

08:51 25/06/2021

Hà Tĩnh xếp thứ 16 trong các tỉnh, thành trên cả nước về Chỉ số cải cách hành chính và thứ 11 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

13:05 11/12/2020

Tính đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của Hà Tĩnh đạt 99,84%; có 29,1% hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng hơn 9,1% so với năm 2019.

14:32 06/10/2020

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật và tiếp tục được xác định là 1 trong 3 mũi đột phá nhiệm kỳ mới trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

ĐĂNG NHẬP