RSS
Cải cách hành chính

15:21 28/04/2022

Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 27 với 64,87/100 điểm, thuộc nhóm khá và xếp thứ 2 trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

15:48 08/04/2022

Thực hiện các Kế hoạch: số 70/KH-SKHCN ngày 20/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022; số 15/KH-SKHCN ngày 06/01/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), góp phần công khai, minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị:

14:53 21/03/2022

Sáng 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

17:33 28/12/2021

Bộ TT&TT đặt mục tiêu hết năm 2022, Việt Nam vào nhóm 80 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

15:33 13/12/2021

Ngày Quốc tế Phòng chống Tham nhũng 9/12 là cơ hội để nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn ISO giúp định hình thế giới mang lại sự bình đẳng và công bằng hơn.

15:20 12/11/2021

Xếp hạng chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á.

16:01 22/10/2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

09:42 21/10/2021

Theo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020) do Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số.

11:07 29/09/2021

Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các nội dung của cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, triển khai.

08:51 25/06/2021

Hà Tĩnh xếp thứ 16 trong các tỉnh, thành trên cả nước về Chỉ số cải cách hành chính và thứ 11 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

13:05 11/12/2020

Tính đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của Hà Tĩnh đạt 99,84%; có 29,1% hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng hơn 9,1% so với năm 2019.

14:32 06/10/2020

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật và tiếp tục được xác định là 1 trong 3 mũi đột phá nhiệm kỳ mới trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

14:45 04/09/2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thiết bị đánh giá sự hài lòng của người dân ngay tại các quầy giao dịch của các sở, ban, ngành tại trung tâm trên 6 nội dung.

14:57 01/09/2020

Sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm, ngày 31/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. Cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

07:56 27/08/2020

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hà Tĩnh (CQĐT) tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động của cơ quan nhà nước.

10:51 16/06/2020

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển khai lớp đào tạo trực tiếp cho 100 chuyên gia về chính phủ điện tử, tiếp sau các khóa học trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

10:36 21/05/2020

Năm 2019, Hà Tĩnh xếp thứ 12 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), tăng 1 bậc so với 2018. Theo Sở Nội vụ, kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo của các cấp, trong đó có 5 sáng kiến nổi bật.

08:10 05/05/2020

Với 44,80 điểm, Hà Tĩnh là 1 trong 16 địa phương lọt vào top đầu toàn quốc về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019.

08:10 05/05/2020

Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của Hà Tĩnh cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.

ĐĂNG NHẬP