RSS
Cải cách hành chính

08:53 10/06/2016

Tiếp tục cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính do Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì, chiều nay, các đại biểu sôi nổi thảo luận những nội dung liên quan kế hoạch xây dựng các đề án.

11:03 26/05/2016

Từ 5 trung tâm hành chính công (HCC) cấp huyện triển khai thực hiện điểm, Quảng Ninh đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm HCC tỉnh và 14/14 trung tâm cấp huyện. Quảng Ninh đang đi đầu trong cả nước về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, được các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

09:33 10/05/2016

Xác định hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong tổng thể chương trình cải cách hành chính, thời gian qua, các cấp, ngành không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, tạo nền tảng để thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

07:35 09/03/2016

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896) vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này trong năm 2016.

11:07 25/01/2016

Cải cách hành chính(CCHC) là yếu tố then chốt trong chiến lược đổi mới và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh không chỉ thoát nghèo mà trở nên năng động hơn, phát triển toàn diện hơn, trong đó việc ứng dụng CNTT hiện đại hóa nền hành chính là điểm đột phá, làm thay đổi căn bản phương thức, lề lối và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

ĐĂNG NHẬP