RSS
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

10:55 27/05/2023

Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ KH&CN đề xuất sửa đổi quy định về xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

10:54 27/05/2023

Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bằng những lợi ích thiết thực mang lại, tiêu chuẩn xứng đáng là cánh tay đắc lực trong quản lý ATTP tại Việt Nam.

11:17 23/05/2023

ISO 22301 là một công cụ hữu hiệu giúp tổ chức đảm bảo duy trì được khả năng hoạt động ổn định, liên tục; đây là mô hình thực hành tốt của quốc tế giúp doanh nghiệp ứng phó, khôi phục một cách hiệu lực sau sự cố gián đoạn; giúp doanh nghiệp giảm chi phí và giảm thiểu tối đa những tác động và thiệt hại tới con người, tài sản, giảm tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh; giúp nâng cao lòng tin của khách hàng, nhà cung ứng, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác vào khả năng ứng phó và duy trì hoạt động của tổ chức một cách liên tục, giúp tổ chức quản lý tốt các rủi ro, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý hiệu quả nguồn lực.

14:53 22/05/2023

Qua gần 15 năm thực hiện các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng được nâng lên, sản phẩm, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ từ khâu trước khi đưa ra thị trường cho đến khâu sau khi đưa ra thị trường. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được ban hành đầy đủ. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho việc triển khai hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng), cũng như hoạt động tôn vinh, khen thưởng về chất lượng cho các tổ chức, cá nhân, trong đó có Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) từ cấp địa phương cho đến Trung ương.

10:41 18/05/2023

Thay dầu nhớt phù hợp và đúng chất lượng là một trong những yêu cầu quan trọng trong việc bảo trì, bảo dưỡng xe máy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng nhưng không phải ai cũng biết.

14:24 13/05/2023

Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (National Quality Infrastructure, NQI) là yêu cầu, giải pháp quan trọng của nền kinh tế nhằm đồng bộ các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận từ trung ương đến địa phương.

16:40 11/05/2023

Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) phản ánh chất lượng và hiệu quả của sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia và thông qua chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia phản ánh về khả năng cạnh tranh toàn diện của một quốc gia.

16:40 11/05/2023

Khi hoạt động tiêu chuẩn hoá được đẩy mạnh, doanh nghiệp sẽ xác định được chuẩn mực của hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định chất lượng sản phẩm thông qua tiêu chuẩn cụ thể. Từ đó, xác định rõ và có phương pháp cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến cách thức tạo ra sản phẩm chất lượng. Để làm được điều này cần lấy tiêu chuẩn làm cơ sở đối chiếu, so sánh.

15:01 26/04/2023

Nông nghiệp hữu cơ là phương thức canh tác tái sử dụng một cách triệt để các nguồn hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nông nghiệp như phân bón tổng hợp, thuốc bảo vệ thực vật, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng và chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi.

18:10 24/04/2023

Hiện nay, năng lực, tổ chức, hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn còn tồn tại một số hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn phát triển và hội nhập của đất nước. Do đó, lĩnh vực này đang đứng trước những đòi hỏi phải có định hướng mới trong thời gian tới.

18:09 21/04/2023

Hiện nay, tiêu chuẩn hóa ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Do đó, để triển khai chất lượng và hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn hóa ở các cấp từ cơ sở, quốc gia, khu vực và quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác tiêu chuẩn hóa là vấn đề cần được đặc biệt chú trọng.

17:06 20/04/2023

ISO 45001:2018 ra đời với sứ mệnh giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro không đáng có liên quan tới sức khỏe của công nhân viên. Đối với doanh nghiệp sản xuất, ISO 45001:2018 trở thành công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất.

16:31 19/04/2023

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 là lựa chọn khôn ngoan của doanh nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào. Việc tích hợp hai hệ thống quản lý này sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ kiểm soát được mọi rủi ro trong quá trình vận hành, nâng cao năng suất, chất lượng; mà còn đảm bảo an ninh thông tin trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

10:11 13/04/2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và hưởng ứng ngày Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về đo đường theo Quyết định số 40/QĐ-TĐC ngày 27/3/2023. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 05 chợ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên gồm: chợ Vực (xã Cẩm Duệ), chợ đầu mối Cẩm Nhượng (xã Cẩm Nhượng), Trung tâm thương mại Chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên), chợ Cầu (xã Cẩm Lộc) và chợ Đình (xã Cẩm Bình).

14:40 07/04/2023

Ngày 05/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường, thúc đẩy công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong giai đoạn tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”. Chương trình đã nhận được sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia thuộc lĩnh vực TCĐLCL.

10:53 07/04/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn”.

14:03 30/03/2023

Để phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ việc phát triển xe điện và hạ tầng trạm sạc xe điện, việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về xe điện và trạm sạc đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, chất lượng sản phẩm, an toàn môi trường trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết.

11:04 28/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 09/8/2022 về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2023; Kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, Kế hoạch đào tạo tập huấn năm 2023 của Sở KH và CN.

22:31 25/03/2023

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm, là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư¬ơng (APQO).

11:14 24/03/2023

Hiện nay, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn dành cho các phương tiện sử dụng điện, trong đó có các tiêu chuẩn dành cho pin hoán đổi dùng cho mô tô, xe máy điện.

ĐĂNG NHẬP