RSS
Chức năng nhiệm vụ

15:32 29/09/2023

Sáng 27/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh và của sở về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dự và trao quyết định. Ông Lương Đình Thành - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh được điều động đến công tác tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN), bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

09:15 05/01/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

08:11 23/02/2018

(Ban hành kèm theo các Quyết định: số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015; số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và số 16/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

ĐĂNG NHẬP