RSS
Chuyển đổi số

10:12 27/11/2023

Hoạt động giới thiệu, quảng bá trực tiếp các sản phẩm công nghệ số gần gũi với cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức của người dân Hà Tĩnh về chuyển đối số.

16:18 02/10/2023

Chuyển đổi số được xác định là quá trình tất yếu của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Bởi vậy, ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng không nằm ngoài xu thế này. Trong đó, người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hoạt động chuyển đổi số của ngành.

09:18 07/09/2023

Hệ thống quản lý (HTQL) an toàn thông tin (ATTT) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 giúp doanh nghiệp thực hiện việc kiểm soát và định hướng cho các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin.

10:25 01/08/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông gửi báo cáo về kinh nghiệm của Trung quốc về phát triển kinh tế số và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

15:23 25/07/2023

Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

16:07 13/07/2023

Chiều ngày 12/7, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì.

09:06 16/06/2023

Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng, vấn đề quản trị an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia Việt Nam và thế giới, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn lực cho an ninh mạng…

07:53 07/06/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công

20:50 05/05/2023

Chuyển đổi số không chỉ đem lại nhiều dữ liệu cho ngành Y tế mà còn mở ra rất nhiều cơ hội nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cả cơ hội khởi nghiệp.

20:48 04/05/2023

Thời gian qua, các doanh nghiệp logistics đã phần nào nhận thức được vấn đề đẩy nhanh chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế,

15:01 26/04/2023

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Việc xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, phương thức làm việc.

08:53 26/04/2023

Thực trạng về chuyển đổi số trên thế giới nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đang có xu hướng thay đổi rất tích cực. Các con số cho thấy việc chuyển đổi kỹ thuật số là một trong những yếu tố then chốt để các doanh nghiệp bứt phá, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh đặc biệt là sau khủng hoảng đại dịch Covid.

18:11 24/04/2023

Với những quy định hiện hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) hiện đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong ngành TCĐLCL, đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, phương thức làm việc.

08:05 21/04/2023

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và các Văn bản: Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025, Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh, ...

14:29 07/04/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

16:26 06/04/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

11:11 24/03/2023

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ

09:07 23/03/2023

Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

11:04 15/03/2023

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh

17:21 02/03/2023

Tuyên truyền Chuyển đổi số và cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

ĐĂNG NHẬP