DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
07:57 06/03/2018
(Cập nhật đến 23/12/2020)

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Sản phẩm

Tiêu chuẩn

Loại hình đánh giá

Số tiếp nhận

Ngày hết hạn

01

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016

Bên thứ 3

25/TB-TĐC ngày 01/3/2018

26/2/2021

02

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép làm lớp Subbase cho đường giao thông (loại MS-25)

Tên thương mại: ES-B-01

JIS A 5015:2013

Bên thứ 3

34/TB-TĐC ngày 08/3/2018

16/1/2021

03

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép làm lớp Subbase cho đường giao thông (loại CS-40)

Tên thương mại: ES-SB-03

JIS A 5015:2013

Bên thứ 3

33/TB-TĐC ngày 08/3/2018

16/1/2021

04

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép làm lớp Subbase cho đường giao thông (loại CS-40)

Tên thương mại: ES-SB-02

JIS A 5015:2013

Bên thứ 3

32/TB-TĐC ngày 08/3/2018

16/1/2021

05

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép làm lớp S ubbase cho đường giao thông (loại CS-40)

Tên thương mại: ES-SB-01

JIS A 5015:2013

Bên thứ 3

31/TB-TĐC ngày 08/3/2018

16/1/2021

06

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thạch cao nhân tạo dùng để sản xuất xi măng

TCVN 9807:2013

Bên thứ 3

41/TB-TĐC ngày 20/3/2018

08/3/2021

07

Công ty CP Hồng Sơn

Xóm 6B, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh

Đá dăm

TCVN 7570:2006

Bên thứ 1

45/TB-TĐC ngày 23/3/2018

19/3/2021

08

Công ty CP Hồng Sơn

Xóm 6B, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh

Cấp phối đá dăm loại I và II

TCVN 8859:2011

Bên thứ 1

46/TB-TĐC ngày 23/3/2018

19/3/2021

09

Công ty CP khai thác đá - chế biến đá Thạch Hải

Xóm Bắc Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà

Cấp phối đá dăm loại I và II

TCVN 8859:2011

Bên thứ 1

47/TB-TĐC ngày 23/3/2018

21/3/2021

10

Công ty CP khai thác đá - chế biến đá Thạch Hải

Xóm Bắc Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà

Đá dăm

TCVN 7570:2006

Bên thứ 1

48/TB-TĐC ngày 23/3/2018

21/3/2021

11

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông

Tên thương mại: S-FM40-01

BS EN 13242:2013

Bên thứ 3

86/TB-TĐC ngày 10/5/2018

2/5/2021

12

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông

Tên thương mại: S-FM40-02

BS EN 13242:2013

Bên thứ 3

87/TB-TĐC ngày 10/5/2018

2/5/2021

13

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông

Tên thương mại: S-FM40-03

BS EN 13242:2013

Bên thứ 3

88/TB-TĐC ngày 10/5/2018

2/5/2021

14

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Vật liệu cấp phối xỉ thép vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông

Tên thương mại: S-FM10-01

BS EN 13242:2013

Bên thứ 3

89/TB-TĐC ngày 10/5/2018

2/5/2021

15

Công ty TNHH xây dựng Sơn Hải

Số 39, Xuân Diệu, thị trấn Hương Khê

Gạch bê tông

TCVN 6477:2016

Bên thứ 3

182/TB-TĐC ngày 29/10/2018

25/4/2021

16

Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt

Khu đô thị Vinhomes, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước, nhóm I

TCVN 5847:2016

Bên thứ 3

185/TB-TĐC ngày 02/11/2018

22/4/2021

17

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Tro đáy dùng làm phụ gia khoáng hoạt tính cho xi măng

TCVN 6882:2016

Bên thứ 3

189/TB-TĐC ngày 13/11/2018

08/3/2021

18

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

TCVN 6394:2014

Bên thứ 3

01/TB-TĐC ngày 02/1/2019

26/2/2021

19

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Cống hộp bê tông cốt thép

TCVN 9116:2012

Bên thứ 3

02/TB-TĐC ngày 02/1/2019

26/2/2021

20

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Ống  bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9113:2012

Bên thứ 3

03/TB-TĐC ngày 02/1/2019

26/2/2021

21

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực trước

TCVN 7888:2014

Bên thứ 3

05/TB-TĐC ngày 02/1/2019

26/2/2021

22

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn

TCVN 9340:2012

Bên thứ 3

06/TB-TĐC ngày 02/1/2019

26/2/2021

23

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Xỉ lò chuyển làm phụ gia khoáng hoạt tính cho xi măng

TCVN 6882:2016

Bên thứ 3

09/TB-TĐC ngày 05/01/2019

27/12/2021

24

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Xỉ lò đúc làm phụ gia khoáng hoạt tính cho xi măng

TCVN 6882:2016

Bên thứ 3

10/TB-TĐC ngày 05/01/2019

27/12/2021

25

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Xỉ khử lưu huỳnh dùng làm phụ gia đầy cho xi măng

TCVN 6882:2016

Bên thứ 3

11/TB-TĐC ngày 05/01/2019

27/12/2021

26

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1998

Bên thứ 1

75/TB-TĐC ngày 15/5/2019

17/4/2022

27

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1450:2009

Bên thứ 1

76/TB-TĐC ngày 15/5/2019

17/4/2022

28

Công ty CP đầu tư phát triển Đồng Tâm Quảng Bình

Xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê

Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1450:2009

Bên thứ 1

82/TB-TĐC ngày 21/5/2019

21/4/2022

29

Chi nhánh nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh - Công ty CP Trung Đô

Thôn Xuân Sơn, xã Băc Sơn, huyện Thạch Hà

Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1998

Bên thứ 1

84/TB-TĐC ngày 27/5/2019

08/5/2022

30

Chi nhánh nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh - Công ty CP Trung Đô

Thôn Xuân Sơn, xã Băc Sơn, huyện Thạch Hà

Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1450:2009

Bên thứ 1

85/TB-TĐC ngày 27/5/2019

08/5/2022

31

Công ty TNHH Thuận Hoàng

Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1998

Bên thứ 1

87/TB-TĐC ngày 28/5/2019

19/5/2022

32

Công ty TNHH Thuận Hoàng

Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1450:2009

Bên thứ 1

88/TB-TĐC ngày 28/5/2019

19/5/2022

33

Công ty TNHH xây dựng Hương Trí

Số 282, đường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh

Ngói xi măng cát

TCVN 1453:1986

Bên thứ 1

91/TB-TĐC ngày 31/5/2019

28/5/2022

34

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: 1008

SAE J403:2014

Bên thứ 3

93/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

35

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: 1017

SAE J403:2014

Bên thứ 3

94/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

36

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: 1019

SAE J403:2014

Bên thứ 3

95/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

37

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:  SS400

JIS G 3101:2015

Bên thứ 3

96/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

38

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:   SS490

JIS G 3101:2015

Bên thứ 3

97/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

39

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:    SM490A

JIS G 3106:2015

Bên thứ 3

98/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

40

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:     SAPH440

JIS G 3113:2018

Bên thứ 3

99/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

41

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:      SG255

JIS G 3116:2013

Bên thứ 3

100/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

42

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:       SPHC

JIS G 3131:2018

Bên thứ 3

101/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

43

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:        SPHT1

JIS G 3132:2018

Bên thứ 3

102/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

44

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:         SPHT2

JIS G 3132:2018

Bên thứ 3

103/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

45

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:          SPHT3

JIS G 3132:2018

Bên thứ 3

104/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

46

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:           S235JR+AR

BS EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

105/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

47

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:            S275JR+AR

BS EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

106/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

48

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:             CS Type B

ASTM A1011/A1011M-17a

Bên thứ 3

107/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

49

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:              SS Grade 33

ASTM A1011/A1011M-17a

Bên thứ 3

108/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

50

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:               SS Grade 36 Type 2

ASTM A1011/A1011M-17a

Bên thứ 3

109/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

51

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                CS Type B

ASTM A1018/A1018M-18

Bên thứ 3

110/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

52

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                 Q355B

GB/T 1591-2018

Bên thứ 3

111/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

53

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                 1006

SAE J403:2014

Bên thứ 3

112/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

54

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                 1008

SAE J403:2014

Bên thứ 3

113/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

55

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                 1010

SAE J403:2014

Bên thứ 3

114/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

56

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                 1022

SAE J403:2014

Bên thứ 3

117/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

57

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                 10B33

SAE J403:2014

Bên thứ 3

119/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

58

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                  SWRY 11

JIS 3503:2006

Bên thứ 3

120/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

59

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                   SWRM6

JIS G 3505:2017

Bên thứ 3

121/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

60

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                    SWRM8

JIS G 3505:2017

Bên thứ 3

122/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

61

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                     SWRM10

JIS G 3505:2017

Bên thứ 3

123/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

62

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                      SWRM15

JIS G 3505:2017

Bên thứ 3

124/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

63

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                       SWRM17

JIS G 3505:2017

Bên thứ 3

125/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

64

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                        SWRCH6A

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

126/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

65

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                              YGW12

JIS Z 3312:2009

Bên thứ 3

132/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

66

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                               EM12K

AWS A5.17/A5.17M-97

Bên thứ 3

133/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

67

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                ER70S-6

AWS A5.18/A5.18M:2017

Bên thứ 3

134/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

69

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                ER70S-6

AWS A5.18/A5.18M:2017

Bên thứ 3

135/TB-TĐC ngày 31/5/2019

19/5/2022

70

Công ty điên lực dầu khí Hà Tĩnh

Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Xỷ đáy nhiệt điện làm vật liệu san lấp

TCVN 12249:2018

Bên thứ 3

141/TB-TĐC ngày 12/6/2019

04/3/2022

71

Công ty điên lực dầu khí Hà Tĩnh

Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp

TCVN 12249:2018

Bên thứ 3

141/TB-TĐC ngày 12/6/2019

04/3/2022

72

Công ty CP xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh

Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên

Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1450:2009

Bên thứ 1

179/TB-TĐC ngày 27/5/2019

27/5/2022

73

Công ty CP xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh

Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên

Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1998

Bên thứ 1

180/TB-TĐC ngày 27/5/2019

27/5/2022

74

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Tro bay nhiệt điện dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng (loại F)

TCVN 10302:2014

Bên thứ 3

190/TB-TĐC ngày 09/7/2019

25/6/2022

75

Công ty TNHH Hào Niên

Xóm Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh

Gỗ nhiều lớp (LVL)

TCVN 10575:2014

Bên thứ 1

201/TB-TĐC ngày 23/8/2019

20/8/2022

76

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                 SM490YA

JIS G 3106:2015

Bên thứ 3

205/TB-TĐC ngày 10/9/2019

19/5/2022

77

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                  SG295

JIS G 3116:2013

Bên thứ 3

206/TB-TĐC ngày 10/9/2019

19/5/2022

78

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                   S355JR+AR

BS EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

207/TB-TĐC ngày 10/9/2019

19/5/2022

79

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                    S355J0+AR

BS EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

208/TB-TĐC ngày 10/9/2019

19/5/2022

80

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                     S45C

JIS G 4051:2016

Bên thứ 3

209/TB-TĐC ngày 10/9/2019

19/5/2022

81

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRH47B

JIS G 3506:2017

Bên thứ 3

210/TB-TĐC ngày 10/9/2019

19/5/2022

82

Công ty  điện lực dầu khí Hà Tĩnh

Xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Xỉ đáy lò làm phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 6882:2016

Bên thứ 3

05/TB-TĐC ngày 09/01/2020

25/12/2022

83

Công ty  điện lực dầu khí Hà Tĩnh

Xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Tro xỉ nhiệt điện làm phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 6882:2016

Bên thứ 3

06/TB-TĐC ngày 09/01/2020

25/12/2022

84

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                      1010

SAE J403:2014

Bên thứ 3

84/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

85

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                      S355J2+AR

BS EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

85/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

86

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      1012

SAE J403:2014

Bên thứ 3

86/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

87

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRCH15A

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

87/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

88

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      ER70S-3

AWS A5.18/A5.18M:2017

Bên thứ 3

88/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

89

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SS 400

JIS G 3101:2015

Bên thứ 3

89/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

90

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      1006

SAE J403:2014

Bên thứ 3

90/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

91

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      1018

SAE J403:2014

Bên thứ 3

91/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

92

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRCH18A

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

92/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

93

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRCH22A

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

93/TB-TĐC ngày 01/7/2020

19/5/2022

94

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      1015

SAE J403:2014

Bên thứ 3

126/TB-TĐC ngày 28/8/2020

19/5/2022

95

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      10B21

SAE J403:2014

Bên thứ 3

127/TB-TĐC ngày 28/8/2020

19/5/2022

96

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRCH8A

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

128/TB-TĐC ngày 28/8/2020

19/5/2022

97

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRCH10A

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

129/TB-TĐC ngày 28/8/2020

19/5/2022

98

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

(Chứng nhận mở rộng)

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      SWRCH22K

JIS G 3507-1:2010

Bên thứ 3

130/TB-TĐC ngày 28/8/2020

19/5/2022

99

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                      Q235B

GB/T 700-2006

Bên thứ 3

137/TB-TĐC ngày 14/9/2020

19/5/2022

100

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      YGW11

JIS Z 3312:2009

Bên thứ 3

138/TB-TĐC ngày 14/9/2020

19/5/2022

101

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép:                                      SM 400A

JIS G 3106:2015

Bên thứ 3

139/TB-TĐC ngày 14/9/2020

19/5/2022

102

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      4Si1

EN ISO 14341:2011

Bên thứ 3

140/TB-TĐC ngày 14/9/2020

19/5/2022

103

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép:                                      1017

SAE J403:2014

Bên thứ 3

141/TB-TĐC ngày 14/9/2020

19/5/2022

104

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu

Cụm CN bắc Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Gạch bê tông tự chèn

TCVN 6476:1999

Bên thứ 3

142/TB-TĐC ngày 14/9/2020

7/8/2023

105

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu

Cụm CN bắc Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Bê tông trộn sẵn

TCVN 9340:2012

Bên thứ 3

143/TB-TĐC ngày 14/9/2020

7/8/2023

106

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu

Cụm CN bắc Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Ống cống bê tông cốt thép

TCVN 9113:2012

Bên thứ 3

144/TB-TĐC ngày 14/9/2020

7/8/2023

107

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trần Châu

Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên

Gạch Terazo

TCVN 7744:2013

Bên thứ 3

145/TB-TĐC ngày 14/9/2020

7/8/2023

108

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trần Châu

Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên

Ngói xi măng cát

TCVN 1453:1986

Bên thứ 3

146/TB-TĐC ngày 14/9/2020

7/8/2023

109

HTX sản xuất bê tông Viết Hải

CCN huyện Đức Thọ, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ

Hỗn hơp bê tông trộn sẵn

TCVN 9340:2012

Bên thứ 3

163/TB-TĐC ngày 30/11/2020

30/10/2023

ĐĂNG NHẬP