Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp chuẩn
07:57 06/03/2018
(Tính từ 010/1/2017 đến 01/3/2018)

TT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Sản phẩm

Tiêu chuẩn

Loại hình đánh giá

Số tiếp nhận

Ngày hết hạn

01

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép: S45C

JIS G4051:2016

Bên thứ 3

81/TB-TĐC ngày 21/3/2017

14/4/2019

02

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép: 10B21

SAE J403:2014

Bên thứ 3

82/TB-TĐC ngày 21/3/2017

14/4/2019

03

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: SPHT1

JIS G3132:2011

Bên thứ 3

83/TB-TĐC ngày 21/3/2017

14/4/2019

04

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: SPHT3

JIS G3132:2011

Bên thứ 3

84/TB-TĐC ngày 21/3/2017

14/4/2019

05

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: S235JR+AR

EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

238/TB-TĐC ngày 01/9/2017

14/4/2019

06

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: S275JR+AR

EN 10025-2:2004

Bên thứ 3

239/TB-TĐC ngày 01/9/2017

14/4/2019

07

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: SAPH440

JIS 3113:2206

Bên thứ 3

241/TB-TĐC ngày 01/9/2017

14/4/2019

08

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu

Cụm CN bắc Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Gạch bê tông tự chèn

TCVN 6476:1999

Bên thứ 3

221/TB-TĐC ngày 17/8/2017

30/7/2020

09

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu

Cụm CN bắc Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Bê tông trộn sẵn

TCVN 9340:2012

Bên thứ 3

222/TB-TĐC ngày 17/8/2017

30/7/2020

10

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu

Cụm CN bắc Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Ống cống bê tông cốt thép

TCVN 9113:2012

Bên thứ 3

223/TB-TĐC ngày 17/8/2017

30/7/2020

11

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: SPHT2

JIS 3132:2011

Bên thứ 3

17/TB-TĐC ngày 29/01/2018

14/4/2019

12

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn

Mác thép: 1015

SAE J403:2014

Bên thứ 3

22/TB-TĐC ngày 23/02/2018

14/4/2019

13

Công ty  TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa

KKT Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh

Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô

Mác thép: SG255

JIS G 3116:2013

Bên thứ 3

23/TB-TĐC ngày 23/02/2018

14/4/2019

14

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải -Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải

Cụm CN Phù Việt, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016

Bên thứ 3

25/TB-TĐC ngày 01/3/2018

26/2/2021

    ĐĂNG NHẬP