RSS
Công tác tổ chức - Cán bộ

16:29 12/08/2019

Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng (nguyễn thị tú hương)

18:05 25/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-SKHCN ngày 24/6/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

ĐĂNG NHẬP