Danh sách Email
15:04 05/08/2015

TT

Họ và tên

Địa chỉ hộp thư

Chức danh

Đơn vị công tác

I

Đơn vị, phòng

1

Sở Khoa học và Công nghệ

khcn@hatinh.gov.vn;

sokhoahoc.gov.vn

Hộp tư chung

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

phongkhtc.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

3

Phòng quản lý Khoa học

phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

4

Phòng quản lý CN&CN

phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

5

Thanh tra Sở

thanhtra.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

6

Phòng Thông tin - Thống kê

phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

7

Chi cục TC - ĐL - CL

cctcdlcl.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

8

Trung tâm NC ƯD KHCN

ttncud.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

9

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

ttktdltn.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

10

Trung tâm NC phát triển nấm và tài nguyên sinh vật

ttnam.skhcn@hatinh.gov.vn

Hộp tư chung

II

Cán bộ, công chức

1

Đỗ Khoa Văn

khoavan.skhcn@hatinh.gov.vn

GĐ Sở

Sở KH&CN

2

Phan Trọng Bình

trongbinh.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó GĐ Sở

Sở KH&CN

3

Nguyễn Huy Trọng

huytrong.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó GĐ Sở

Sở KH&CN

4

Bùi Quang Hoàn

quanghoan.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó GĐ Sở

Sở KH&CN

5

Lê Thị Thanh Loan

thanhloan.skhcn@hatinh.gov.vn

Phụ trách Văn phòng

Văn phòng

6

Nguyễn Duy Hưng

duyhung.skhcn@hatinh.gov.vn

P.Trưởng phòng

Phòng KH-TC

7

Nguyễn Thị Tú Hương

tuhuong.skhcn@hatinh.gov.vn

Kế toán trưởng

Phòng KH-TC

8

Nguyễn Đức Chương

ducchuong.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng KH-TC

9

Nguyễn Thị Hải Tú

haitu.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng KH-TC

10

Nguyễn Thị Hải Yến

haiyen.skhcn@hatinh.gov.vn

Kế toán

Văn phòng

11

Bùi Phong An

phongan.skhcn@hatinh.gov.vn

Chi cục trưởng

Chi cục TĐC

12

Lê Đình Doãn

dinhdoan.skhcn@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng

Phòng QLKH

13

Lê Ngọc Nhân

ngocnhan.skhcn@hatinh.gov.vn

P. Trưởng phòng

Phòng QLKH

14

Uông Thị Kim Dung

kimdung.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLKH

15

Nguyễn Trọng Bằng

trongbang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLKH

16

Lê Thị Thùy

lethuy.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLKH

17

Trần Mạnh Hùng

manhhung.skhcn@hatinh.gov.vn

Q. Trưởng phòng

Phòng QLCN- CN

18

Trịnh Thị Thúy Hằng

thuyhang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLCN-CN

19

Nguyễn Hữu Bảy

huubay.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLCN- CN

20

Diệp Quỳnh Như

quynhnhu.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng QLCN- CN

21

Đặng Thị Ngọc Hà

ngocha.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng

22

Thái Thị Thu Hà

thuha.skhcn@hatinh.gov.vn

Văn thư

Văn phòng

23

Lê Thị Thành

lethanh.skhcn@hatinh.gov.vn

Thủ quỹ

Văn phòng

24

Nguyễn Xuân Kiên

xuankien.skhcn@hatinh.gov.vn

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

25

Nguyễn Đức Phú

ducphu.skhcn@hatinh.gov.vn

TTr viên

Thanh tra Sở

26

Nguyễn T. Phương Thảo

phuongthao.skhcn@hatinh.gov.vn

TTr viên

Thanh tra Sở

27

Phan Công Cử

cupc.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó T.phòng

Phòng Thông tin - Thống kê

28

Nguyễn Quang Tùng

quangtung.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Phòng Thông tin - Thống kê

29

Biện Văn Sinh

váninh.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó Chi cục

Chi cục TC-ĐL-CL

30

Nguyễn Trọng Hòa

tronghoa.skhcn@hatinh.gov.vn

TP QLĐL

Chi cục TC-ĐL-CL

31

Trần Hải Bình

haibinh.skhcn@hatinh.gov.vn

PTP QLĐL

Chi cục TC-ĐL-CL

32

Nguyễn Thị Mai Hoa

maihoa.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

33

Nguyễn Thị Thanh Tâm

thanhtam.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

34

Phan Thị Minh

phanminhcc.skhcn@hatinh.gov.vn

Kế toán CC

Chi cục TC-ĐL-CL

35

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

quynhtrang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

36

Nguyễn Đức Thắng

ducthang.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

37

Trần Thị Thùy Vân

tthuyvan.skhcn@hatinh.gov.vn

Chuyên viên

Chi cục TC-ĐL-CL

38

Dương Thị Ngân

duongngan.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm NCƯD KHCN

39

Trần Thị Thúy Anh

thuyanh.skhcn@hatinh.gov.vn

P. Giám đốc

Trung tâm NCƯD KHCN

40

Lương Đình Thành

dinhthanh.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm KT TCĐLCL

41

Trương Khánh Tùng

khanhtung.skhcn@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc

Trung tâm KT TCĐLCL

42

Trần Đức Hậu

duchau.skhcn@hatinh.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm NC phát triển nấm và TNSV

43

Trần Hậu Khanh

haukhanh.skhcn@hatinh.gov.vn

P.Giám đốc

Trung tâm NC phát triển nấm và TNSV

ĐĂNG NHẬP