Danh sách Email
15:04 05/08/2015
TT
Họ và tên
Địa chỉ hộp thư
Chức danh
Đơn vị công tác
I
Đơn vị, phòng
1
Sở Khoa học và Công nghệ
khcn@hatinh.gov.vn;
sokhoahoc.gov.vn
Hộp tư chung
2
Chi cục TC - ĐL - CL cctcdlcl.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
3
Trung tâm NC ƯD KHCN ttncud.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
4
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng ttktdltn.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
5
Phòng quản lý Khoa học phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
6
Phòng quản lý CN-SHTT phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
7
Phòng Kế hoạch - Tài chính phongkhtc.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
8
Thanh tra Sở thanhtra.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
9
Phòng Thông tin - Tư liệu phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn Hộp tư chung
II
Cán bộ, công chức
1
Đỗ Khoa Văn khoavan.skhcn@hatinh.gov.vn GĐ Sở Sở KH&CN
2
Đường Thị Lệ Hà leha.skhcn@hatinh.gov.vn Phó GĐ Sở Sở KH&CN
3
Nguyễn Đức Quang ducquang.skhcn@hatinh.gov.vn Phó GĐ Sở Sở KH&CN
4
Nguyễn Thị Thuyết nguyenthuyet.skhcn@hatinh.gov.vn Trưởng phòng Phòng KH-TC
5
Lê Thị Thanh Loan thanhloan.skhcn@hatinh.gov.vn Kế toán VP Phòng KH-TC
6
Nguyễn Thị Tú Hương tuhuong.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng KH-TC
7
Nguyễn Duy Hưng duyhung.skhcn@hatinh.gov.vn P.Trưởng phòng Phòng KH-TC
8
Nguyễn Thị Hải Yến haiyen.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng KH-TC
9
Bùi Phong An phongan.skhcn@hatinh.gov.vn Chi cục trưởng Chi cục TĐC
10
Lê Đình Doãn dinhdoan.skhcn@hatinh.gov.vn Trưởng phòng Phòng QLKH
11
Lê Ngọc Nhân ngocnhan.skhcn@hatinh.gov.vn P. Trưởng phòng Phòng QLKH
12
Uông Thị Kim Dung kimdung.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng QLKH
13
Nguyễn Trọng Bằng trongbang.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng QLKH
14
Nguyễn Huy Trọng huytrong.skhcn@hatinh.gov.vn Trưởng phòng Phòng QLCN- SHTT
16
Trần Mạnh Hùng manhhung.skhcn@hatinh.gov.vn Phó T.phòng Phòng QLCN- SHTT
17
Trịnh Thị Thúy Hằng thuyhang.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng QLCN- SHTT
18
Nguyễn hữu Bảy huubay.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng QLCN- SHTT
20
Nguyễn Văn Chung vanchung.skhcn@hatinh.gov.vn Phó CVP Văn phòng Sở
21
Đặng Thị Ngọc Hà ngocha.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Văn phòng Sở
22
Thái Thị Thu Hà thuha.skhcn@hatinh.gov.vn Văn thư Văn phòng Sở
23
Nguyễn Mậu Tuấn mautuan.skhcn@hatinh.gov.vn Lái xe Văn phòng Sở
24
Lê Thị Thành lethanh.skhcn@hatinh.gov.vn Thủ quỹ Văn phòng Sở
25
Lê Thị Hà Linh halinh.skhcn@hatinh.gov.vn Chánh thanh tra Thanh tra Sở
26
Nguyễn Xuân Kiên xuankien.skhcn@hatinh.gov.vn P.Chánh thanh tra Thanh tra Sở
27
Nguyễn Đức Phú ducphu.skhcn@hatinh.gov.vn TTr viên Thanh tra Sở
28
Phạm Thị Mỹ Hiền myhien.skhcn@hatinh.gov.vn Trưởng phòng Phòng Thông tin - Tư liệu
29
Nguyễn T. Phương Thảo phuongthao.skhcn@hatinh.gov.vn Phó T.phòng Phòng Thông tin - Tư liệu
30
Phan Công Cử cupc.skhcn@hatinh.gov.vn Phó T.phòng Phòng Thông tin - Tư liệu
31
Nguyễn Quang Tùng quangtung.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Phòng Thông tin - Tư liệu
32
Ngô Phúc Đào phucdao.skhcn@hatinh.gov.vn Phó Chi cục Chi cục TC-ĐL-CL
33
34
Nguyễn Trọng Hòa tronghoa.skhcn@hatinh.gov.vn TP QLĐL Chi cục TC-ĐL-CL
35
Trần Hải Bình haibinh.skhcn@hatinh.gov.vn PTP QLĐL Chi cục TC-ĐL-CL
36
Nguyễn Thị Mai Hoa maihoa.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Chi cục TC-ĐL-CL
37
38
Trần Nguyên Trung nguyentrung.skhcn@hatinh.gov.vn TP HC Chi cục TC-ĐL-CL
39
Phan Thị Minh phanminhcc.skhcn@hatinh.gov.vn Kế toán CC Chi cục TC-ĐL-CL
40
Đặng Thị Hồng danghong.skhcn@hatinh.gov.vn VT - Quỹ Chi cục TC-ĐL-CL
41
Nguyễn Đức Thắng ducthang.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Chi cục TC-ĐL-CL
42
Trần Thị Thùy Vân tthuyvan.skhcn@hatinh.gov.vn Chuyên viên Chi cục TC-ĐL-CL
43
Phan Trọng Bình trongbinh.skhcn@hatinh.gov.vn Giám đốc Trung tâm NCƯD KHCN
44
Dương Thị Ngân duongngan.skhcn@hatinh.gov.vn Phó Giám đốc Trung tâm NCƯD KHCN
45
Lương Đình Thành dinhthanh.skhcn@hatinh.gov.vn Giám đốc Trung tâm KT TCĐLCL
46
Biện Văn Sinh vansinh.skhcn@hatinh.gov.vn Phó Giám đốc Trung tâm KT TCĐLCL
47
Trần Đức Hậu duchau.skhcn@hatinh.gov.vn Giám đốc Trung tâm PT Nấm ăn và nấm DL
48
Trần Hậu Khanh haukhanh.skhcn@hatinh.gov.vn P.Giám đốc Trung tâm PT Nấm ăn và nấm DL

ĐĂNG NHẬP