Danh sách doanh nghiệp KHCN và sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN của doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16:08 01/04/2020

TT

Tên doanh nghiệp

Số GCN

Ngày cấp

Danh mục sản phẩm hàng hoá

hình thành từ kết quả KH&CN

NĂM 2014

1

Công  ty CP Dược Hà Tĩnh

Đc: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

01/DNKHCN

12/12/2014

03 Sản phẩm KHCN:

(1) Phalintop

(2) Sắc Phụ Hương

(3) Hoàn Xích Hương

NĂM 2016

2

Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân Hà Tĩnh

Đ/c: xóm 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

02/DNKHCN

15/01/2016

02 Sản phẩm KHCN:

(1) Quy trình công nghệ, dây chuyền công nghệ tuyển và biến tính sericit làm nguyên liệu cho ngành sơn và polyme;

(2) Sản phẩm sericit biến tính làm nguyên liệu cho ngành sơn và polyme

3

Công ty TNHH Thương mại và DVVT Viết Hải

Đ/c: xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

03/DNKHCN

20/10/2016

01 Sản phẩm KHCN: Mương Parabol thành mỏng cốt sợi thép phân tán

4

Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh

Đ/c: Số 138 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

04/DNKHCN

12/12/2016

01 Sản phẩm KHCN: Giống lúa nếp 98 (N98)

5

Công ty TNHH Phần mềm Phi Long

Đ/c: Số 150 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

05/DNKHCN

12/12/2016

01 Sản phẩm KHCN: Phần mềm đăng ký quản lý Hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

6

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát

Đ/c: Xóm Đông Tân, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

06/DNKHCN

23/4/2020

04 sản phẩm KHCN: Giống lúa Thảo Dược Vĩnh Hòa 1; Lúa Thảo dược Vĩnh Hòa 1; Gạo Omega An Phát; Cốm gạo lứt Omega An Phát từ kết quả KH&CN:   Giống lúa Thảo Dược Vĩnh Hòa 1

7

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát

Đ/c: Xóm Đông Tân, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

06.01/DNKHCN

24/8/2020

04 sản phẩm KHCN: Giống lúa Thảo Dược Vĩnh Hòa 1; Lúa Thảo dược Vĩnh Hòa 1; Gạo Omega An Phát; Cốm gạo lứt Omega An Phát từ kết quả KH&CN:   Giống lúa Thảo Dược Vĩnh Hòa 1

ĐĂNG NHẬP