RSS
Hoạt động điều hành

16:28 22/05/2023

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

11:35 22/05/2023

Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiện quả, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

20:47 05/05/2023

Hướng dẫn Một số nội dung về xét công nhận sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

06:36 29/04/2023

Thực hiện Văn bản số 2029/UBND-VX2 ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 1073/BKHCN-ƯDCN ngày 17/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo).

08:37 20/04/2023

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình Khung số 21/CTrUBND ngày 19/01/2023 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo “Nghị quyết nội dung và mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (có Dự thảo Nghị quyết và tài liệu kèm theo). Để đảm bảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Nghị quyết.

17:01 12/04/2023

Hướng dẫn việc nộp hồ sơ và quy trình thẩm định sơ bộ: thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

09:03 12/04/2023

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình Khung số 21/CTrUBND ngày 19/01/2023 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo “Nghị quyết nội dung và mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (có Dự thảo Nghị quyết và tài liệu kèm theo). Để đảm bảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Nghị quyết.

08:44 12/04/2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

17:19 11/04/2023

Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

15:33 08/04/2023

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 77/ĐĐBQH về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). BBT đăng tải để CB,CC,VC Sở KH&CN nghiên cứu, góp ý

10:50 08/04/2023

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

10:50 08/04/2023

V/v tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10:47 08/04/2023

V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, một phần, sử dụng dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

10:47 08/04/2023

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo

10:51 07/04/2023

Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

08:37 05/04/2023

Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXVI năm 2023

17:02 03/04/2023

Tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2023

ĐĂNG NHẬP