RSS
Hoạt động sự nghiệp KH&CN

08:02 05/07/2016

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh là 1 trong 4 đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP vào năm 2013.

07:12 01/03/2016

Trung tâm Kỹ thuật – Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh, vị trí chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số:2955/QĐ-UBND,ngày 23 tháng 09 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

11:10 29/01/2016

Nấm ăn là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu đạm, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, hàm lượng chất béo ít và là những acid béo chưa bảo hòa, giá trị năng lượng cao, giàu khoáng chất và các vitamin do đó rất tốt cho sức khỏe con người. Bởi vậy, nấm ăn được coi là một loại rau sạch, thịt sạch cung cấp dinh dưỡng cho con người.

18:01 21/01/2016

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa và lợn rừng lai tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc chương trình cấp nhà nước "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015".

14:30 09/12/2015

14:30 09/12/2015

16:00 10/08/2015

Sau hơn 1 năm thực hiện theo mô hình mới, đến nay, hoạt động tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng có những chuyển biến đáng mừng. Đây được coi là thành công lớn trong việc giảm dần vai trò “bà đỡ” của Nhà nước, đồng thời, trao quyền tự chủ cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

ĐĂNG NHẬP