Công nghệ xử lý nước thải không qua bể tự hoại

Giảm 30% chi phí đầu tư, 40% chi phí vận hành so với công nghệ truyền thống, công xử lý nước thải không qua bể tự hoại do Công ty TNHH giải pháp môi trường Đại Nam nghiên cứu ứng dụng phù hợp với điều kiện đô thị ở Việt Nam đã được nhiều đơn vị trên cả nước lắp đặt.

Nâng cao năng lực quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

Ngày 4/4/2019 tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội nghị Truyền thông về Dự án VN3.01/13 “Tăng cường năng lực và tính hiệu quả của Cục ATBXHN và tổ chức Hỗ trợ kỹ...

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiếp nhận và tổ chức thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

Thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước” thuộc Chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075), được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện theo Quyết định số 2294/QĐ-BKHCN ngày 15/08/2018,

  •  

  •  

ĐĂNG NHẬP