RSS
Huyện Thạch Hà

16:57 21/08/2020

Triển khai cách đây hơn 2 năm với diện tích ban đầu chỉ 2.000m2, đến nay, mô hình canh tác nông nghiệp trong nhà màng đang được người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhân rộng với tổng diện tích tăng gấp hơn 10 lần.

08:56 18/10/2018

Với hơn 65 ha rau màu, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) đang là vựa rau lớn nhất của Hà Tĩnh. Thời điểm này, bà con nông dân nơi đây đang xuống giống các loại rau củ quả để kịp vụ đông 2018.

15:22 03/10/2018

Ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào nghề truyền thống ở xã Việt Xuyên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang từng bước nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, duy trì sức sống của một số nghề truyền thống.

15:57 08/05/2018

Sáng ngày 29/03/2018, Sở khoa học & công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng, áp dụng duy trì, cập nhật phiên bản TCVN ISO 9001: 2008 – 2015

ĐĂNG NHẬP