RSS
ISO hành chính

21:37 24/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

16:55 30/05/2022

Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng có thể được sử dụng như nền tảng để cải tiến hiệu suất của một tổ chức. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 dựa trên 7 nguyên tắc.

17:53 29/03/2022

Thực hiện Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, ngày 29/3/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị thuộc diện triển khai xây dựng mở rộng, xây dựng mới năm 2022. Đồng chí Phan Trọng Bình - Phó Giám đốc Sở KH&CN tham dự và chỉ đạo.

16:03 25/03/2022

Sáng ngày 24/3 Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Đ/c Phan Hồng Yến, Phó, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo. Dự và truyền đạt có lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN Hà Tĩnh.

08:00 13/05/2021

Chương trình hành động theo tiêu chuẩn ISO cho các nước đang phát triển tạo thành khuôn khổ tổng thể cho kỹ thuật và đào tạo để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên.

10:42 14/04/2021

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê Lê Xuân Định, tăng cường áp dụng ISO điện tử gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là một nội dung rất quan trọng cần đẩy mạnh trong thời gian tới.

13:50 16/03/2021

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 số 513/KHUBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2021.

09:00 29/07/2020

Sáng ngày 24/7/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với UBND xã Tân Lâm Hương tổ chức tập huấn Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

16:52 08/07/2020

Đến nay, Hà Tĩnh đã xây dựng được 1.700 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ tỉnh đến xã đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

09:37 16/06/2020

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2020. Trong 2 ngày 15-16/6/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 năm 2020.

16:55 03/05/2019

Chiều 16/4, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức tập huấn chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cán bộ công chức văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

15:18 14/03/2019

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019 và kế hoạch triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019. Trong 2 ngày 14-15/3, Sở KH&CN, trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty tư vấn dịch vụ Khoa học và Công nghệ Việt tổ chức Hội nghị, tập huấn và triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 năm 2019.

17:14 04/12/2018

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 16/01/2018 của Sở KH&CN về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2008 (2015) tại các cơ quan, đơn vị cấp II trực thuộc các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lấy kết quả làm cơ sở chấm điểm CCHC năm 2018 cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

08:25 18/10/2018

Chiều ngày 15/10/2018, Đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Ông Bùi Phong An – Chi cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự cuộc Đánh giá chất lượng nội bộ đối với HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO - UBND huyện Kỳ Anh.

07:57 12/10/2018

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 16/01/2018, Văn bản số 1015/SKHCN-TĐC ngày 26/9/2018 về việc Kiểm tra thực hiện xây dựng và áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 08/10/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Đoàn kiểm tra tình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 14 cơ quan, đơn vị xây dựng mới năm 2018 (7 cơ quan cấp II thuộc Sở, ngành và 7 UBND phường xã thuộc TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà).

08:52 31/05/2018

Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2017; Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc Chuyển đổi, xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2021.

16:18 11/04/2018

Ngày 11/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và áp dụng ISO điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Tham dự có đồng chí Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở, đ/c Phan Trọng Bình - PGĐ Sở, đ/c Bùi Đắc Thế - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, đ/c Thái Phúc Sơn - PGĐ Sở Ngoại vụ; Trưởng các phòng chuyên môn, Thư ký ISO, Chánh văn phòng các Sở triển khai thí điểm ISO điện tử, gồm: Thông tin và Truyền thông; Công thương, Xây dựng, Ngoại vụ; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt (đơn vị tư vấn).

15:00 11/04/2018

Thực hiện Văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Ngày 10/4/2018, UBND nhân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2021.

14:58 14/03/2018

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 và kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2018 của Sở KH&CN. Ngày 14/3, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP chứng nhận WCERT tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng ISO 9001:2015 cho trên 30 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

14:19 17/01/2018

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, số 433/KH-UBND, ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 6639/UBNDVX ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

ĐĂNG NHẬP