RSS
ISO hành chính

16:55 03/05/2019

Chiều 16/4, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức tập huấn chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cán bộ công chức văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

15:18 14/03/2019

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019 và kế hoạch triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019. Trong 2 ngày 14-15/3, Sở KH&CN, trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty tư vấn dịch vụ Khoa học và Công nghệ Việt tổ chức Hội nghị, tập huấn và triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 năm 2019.

17:14 04/12/2018

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 16/01/2018 của Sở KH&CN về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2008 (2015) tại các cơ quan, đơn vị cấp II trực thuộc các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lấy kết quả làm cơ sở chấm điểm CCHC năm 2018 cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

08:25 18/10/2018

Chiều ngày 15/10/2018, Đoàn công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Ông Bùi Phong An – Chi cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự cuộc Đánh giá chất lượng nội bộ đối với HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO - UBND huyện Kỳ Anh.

07:57 12/10/2018

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 16/01/2018, Văn bản số 1015/SKHCN-TĐC ngày 26/9/2018 về việc Kiểm tra thực hiện xây dựng và áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 08/10/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Đoàn kiểm tra tình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 14 cơ quan, đơn vị xây dựng mới năm 2018 (7 cơ quan cấp II thuộc Sở, ngành và 7 UBND phường xã thuộc TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà).

08:52 31/05/2018

Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2017; Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc Chuyển đổi, xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2021.

16:18 11/04/2018

Ngày 11/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và áp dụng ISO điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Tham dự có đồng chí Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở, đ/c Phan Trọng Bình - PGĐ Sở, đ/c Bùi Đắc Thế - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, đ/c Thái Phúc Sơn - PGĐ Sở Ngoại vụ; Trưởng các phòng chuyên môn, Thư ký ISO, Chánh văn phòng các Sở triển khai thí điểm ISO điện tử, gồm: Thông tin và Truyền thông; Công thương, Xây dựng, Ngoại vụ; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt (đơn vị tư vấn).

15:00 11/04/2018

Thực hiện Văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Ngày 10/4/2018, UBND nhân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2021.

14:58 14/03/2018

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 và kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2018 của Sở KH&CN. Ngày 14/3, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP chứng nhận WCERT tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng ISO 9001:2015 cho trên 30 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

14:19 17/01/2018

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, số 433/KH-UBND, ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 6639/UBNDVX ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

10:54 06/12/2017

Thực hiện văn bản số 230/SKHCN-TĐC ngày 04/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng ISO 9001 trên địa bàn huyện Hương Sơn trong đó giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đỡ đầu xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho UBND xã Sơn Quang và Sơn Trung.

13:04 24/11/2017

Thực hiện công văn số 1577/UBND-VP ngày 17/11/2017 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc hỗ trợ tập huấn công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008.

11:13 07/11/2017

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2017 số 490/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.

07:58 29/08/2017

Theo đề nghị của UBND huyện Vũ Quang tại Công văn số 458/UBND ngày 4/7/2017 về việc giúp UBND huyện tập huấn công tác ISO. Chiều ngày 25/8/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với UBND huyện Vũ Quang tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và giới thiệu về Công cụ hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng 5S cho cán bộ các phòng, ban thuộc UBND huyện và cán bộ các xã thuộc huyện Vũ Quang.

16:53 24/05/2017

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2017, kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 :2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của Sở KH&CN. Trong 2 ngày 23-24/5, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty WCERT tổ chức lớp đào tạo, tập huấn đánh giá nội bộ cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống HCNN đã, đang triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001 :2008.

09:46 28/04/2017

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2017 số 490/KH-UBND ngày 29/12/2-16 của UBND tỉnh và Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 06/2/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước. Để triển khai có hiệu quả và đảm bảo đúng theo tiến độ đã đề ra cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ đỡ đầu cho các xã xây dựng NTM.

10:02 14/03/2017

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 và kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2017 của Sở KH&CN. Chiều ngày 13/3, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng ISO hành chính năm 2017 cho 26 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

08:44 30/11/2016

Chiều 29/11, Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh (Sở TT&TT) tổ chức công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008.

15:19 29/11/2016

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, số 741/KH-UBND, ngày 31/12/2015; văn bản chỉ đạo số 1155/UBND-VX1 ngày 23/3/2016 về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng và sáp dụng ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh; công văn số 575/UBND-NC1 ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch 99/KH-SKHCN-TĐC về triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc cấp kinh phí triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016, kết quả cụ thể như sau:

ĐĂNG NHẬP