RSS
Thông báo - Kế hoạch - Kết luận

14:48 10/12/2021

Ngày 09/12/2021 Thanh tra Sở KH&CN Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Công an Huyện Nghi Xuân và đại diện Báo Kinh tế Đô thị công bố các Kết luận thanh tra đột xuất về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

11:05 07/04/2016

Ngày 01/4/2016, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”.

09:39 05/01/2016

Trong năm 2015, những hàng hóa đóng gói sẵn ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng như sữa, nước giải khát, dầu ăn… sẽ được thanh tra trên diện rộng về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

09:39 05/01/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1159/BKHCN-TTra ngày 04/4/2014 và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh số 1497/UBND-VX ngày 15/4/2014 về việc triển khai thanh tra chuyên đề năm 2014 về đo lường và an toàn bức xạ;

09:39 05/01/2016

Thực hiện công văn số 1159/BKHCN-Ttra ngày 04/4/2014 của Bộ KH&CN đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 1479/UBND-VX v/v triển khai thanh tra chuyên đề về phương tiện đo nhóm 2 và an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị x - quang y tế trên địa bản tỉnh.

09:38 05/01/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 908/BKHCN-Tra ngày 30/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn và Văn bản số 1454/UBND-VX ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn.

ĐĂNG NHẬP