RSS
Kế hoạch-Chương trình

14:01 25/01/2016

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 722/UBND ngày 14/12/2015 về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; Công văn số 2527/TĐCQLCL ngày 22/12/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa từ nay đến tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch công tác quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trước, trong và sau tết nguyên đán Bính Thân năm 2016, như sau:

ĐĂNG NHẬP