RSS
Kế hoạch, chiến lược, chính sách

09:02 06/11/2023

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, với các nội dung sau:

17:01 23/08/2023

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 130/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Quyết định số 130 /QĐ-TTg trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Chương trình), với các nội dung như sau:

16:31 19/04/2023

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH và CN Việt Nam 18/5 năm 2023

10:47 08/04/2023

Tập huấn nâng cao nhận thức và hành động về Chuyển đổi số, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Công tác cải cách hành chính

08:46 05/04/2023

Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09:56 20/02/2023

Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

16:18 16/02/2023

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2023

11:22 15/02/2023

Chương trình Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

08:50 08/02/2023

Một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

17:08 31/01/2023

Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN&ĐMST đến năm 2025

16:24 04/01/2023

Từ những năm gần đây đã bắt đầu hình thành chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động KH&CN. Nhưng phải tới năm 2022, chủ trương đó thực sự hình thành rõ nét, qua những thay đổi có tính tổng thể về chính sách, giải pháp KH&CN, nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Nỗ lực có tính tổng thể

16:23 04/01/2023

Việt Nam đang nổi lên như là một quốc gia dẫn đầu khu vực về chuyển đổi sang khai thác năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, điều này cũng lại tiềm ẩn không ít rủi ro và thách thức. Đầu tháng 9/2022, đặc phái viên của tổng thống Joe Biden về biến đổi khí hậu – cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry – đã kêu gọi Việt Nam hành động đúng đắn để dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và phát triển năng lượng tái tạo. Liên minh châu Âu (EU) và Vương Quốc Anh mới đây cũng cam kết đầu tư ít nhất 11 tỷ USD vào quá trình chuyển đổi xanh của nước này. Một gói tài trợ tham vọng trong khuôn khổ Chương trình JETP (Đối tác chuyển đổi năng lượng) – dự kiến sẽ được thông qua tại phiên họp tháng tới của các lãnh đạo ASEAN – hướng tới chấm dứt xây dựng những nhà máy nhiệt điện than mới và nâng công suất phát điện từ năng lượng tái tạo lên 60 GW vào năm 2030.

08:24 21/11/2022

Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 cả nước (sau Bắc Giang) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

14:50 09/11/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

09:08 16/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 (có Văn bản gửi kèm). Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đăng ký danh mục nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022.

09:08 16/02/2022

Căn cứ Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

11:07 29/09/2021

Nguồn nhân lực được xem là tài sản quan trọng nhất của bất kỳ quốc gia nào và việc đầu tư vào con người luôn là một điều tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

08:52 10/05/2021

Để các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 được tổ chức thống nhất, hiệu quả và thiết thực, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2021 như sau:

ĐĂNG NHẬP