RSS
Năm 2014

10:55 08/12/2014

Từ thực hiện thí điểm, đến triển khai đồng bộ theo lộ trình được duyệt, từ 2008 đến 2013, trên địa bàn tỉnh đã có 46 cơ quan được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã tạo được phương pháp làm việc mới, một phong cách mới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, sẵn sàng cho quá trình phát triển và hội nhâp.

ĐĂNG NHẬP