NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM
17:34 07/01/2016

1. Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thử nghiệm LAS-XD 133

Địa chỉ: Số 39, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.857165.

Fax: 0393.691083                             Email: trungtamtdc.ht@gmail.com

2. Họ tên, chức danh người phụ trách phòng thí nghiệm :

KS. Thân Văn Thứ, Trưởng phòng Thử nghiệm.

Điện thoại liên hệ: 0919 782 969

3. Danh mục phép thử.

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 133

TT

Tên phép thử

Cơ sở pháp lý tiến hành thử

1

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

-Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng

TCVN 4030:2003

-Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích.

TCVN 6017:1995

-Xác định giới hạn bền uốn và nén.

TCVN 6016:2011

2

HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG

-Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông

TCVN 3106:1993

-Xác định độ tách nước tách vữa

TCVN 3109:1993

-Xác định khối lượng riêng

TCVN 3112:1993

-Xác định độ hút nước

TCVN 3113:1993

-Xác định khối lượng thể tích

TCVN 3115:1993

-Xác định giới hạn bền khi nén

TCVN 3118:1993

3

THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

-Xác định thành phần hạt

TCVN 7572-2:2006

-Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước

TCVN 7572-4:2006

-Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn

TCVN 7572-5:2006

-Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

TCVN 7572-6:2006

-Xác định độ ẩm

TCVN 7572-7:2006

-Xác định hàm lượng  bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ

TCVN 7572-8:2006

-Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ

TCVN 7572-9:2006

-Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc

TCVN 7572-10:2006

-Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn

TCVN 7572-11:2006

-Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles

TCVN 7572-12:2006

-Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn

TCVN 7572-13:2006

- Xác định hàm lượng Clorua

TCVN 7572-15:2006

- Xác định hàm lượng Sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ

TCVN 7572-16:2006

-Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá

TCVN 7572-17:2006

4

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG

-Khối lượng riêng (tỷ trọng)

TCVN 4195:2012

-Độ ẩm và độ hút ẩm

TCVN 4196:2012

-Giới hạn dẽo, giới hạn chảy

TCVN 4197:2012

-Thành phần hạt cỡ hạt

TCVN 4198:2012

-Sức chống cắt trên máy cắt phẳng

TCVN 4199:2012

-Tính nén lún trong điều kiện không nở hông

TCVN 4200:2012

-Độ chặt tiêu chuẩn

TCVN 4201:2012

-Khối lượng thể tích (dung trọng)

TCVN 4202:2012

-Xác định hệ số thấm của đất

TCVN 8723:2012

- Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) – trong phòng thí nghiệm

22TCN332-06

5

BÊ TÔNG NHỰA

-Xác định độ ổn định, độ dẽo Marshall

TCVN 8860-1:2011

-Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm

TCVN 8860-2:2011

- Xác định thành phần hạt

TCVN 8860-3:2011

-Xác định tỷ trọng rời lớn nhất, khối lượng riêng bê tông nhựa ở trạng thái rời

TCVN 8860-4:2011

-Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén

TCVN 8860-5:2011

- Xác định độ chảy nhựa

TCVN 8860-6:2011

- Xác định độ góc cạnh của cát

TCVN 8860-7:2011

-Xác định hệ số độ chặt lu lèn

TCVN 8860-8:2011

-Xác định độ rỗng dư

TCVN 8860-9:2011

-Xác định độ rỗng cốt liệu

TCVN 8860-10:2011

6

NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC(BITUM)

-Xác định độ kim lún ở 25 0 C

TCVN 7495:2005

-Xác định độ kéo dài ở 25 0 C

TCVN 7496:2005

-Xác định điểm hoá mềm(dụng cụ vòng và bi)

TCVN 7497:2005

-Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy

TCVN 7498:2005

-Xác định lượng tổn thất khối lượng sau khi gia nhiệt

TCVN 7499:2005

-Xác định độ hoà tan trong Tricloetylen

TCVN 7500:2005

-Xác định khối lượng riêng ở 25 0 C

TCVN 7501:2005

- Xác định độ nhớt động học

TCVN 7502:2005

-Xác định độ dính bám với đá

TCVN 7504:2005

7

KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG

-Thử kéo

TCVN 197:2002

-Thử uốn

TCVN 198:2008

- Thử kéo mối hàn kim loại

TCVN 5403-1991

-Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm

TCVN 6735:2000

- Kiểm tra không phá hủy mối hàn- phương pháp siêu âm

TCVN 1548:1987

- Kiểm tra siêu âm mối hàn

TCVN 165:1998

8

THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

-Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao vòng

22 TCN 02:1971

-Đo độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát

AASHTO T191:2002(2012)

-Độ bằng phẳng bằng thước 3m

TCVN 8864:2011

-Phương pháp xác định Modul đàn hồi(E đh ) nền đường bằng tấm ép cứng (E đh )

TCVN 8861:2011

-Xác định Modul đàn hồi(E) chung của áo đường đo dưới bánh xe bằng cần Benkenman

TCVN 8867:2011

-Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

TCVN 8866:2011

-Phương pháp không phá hủy -  sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông

TCVN 9335:2012

-Phương pháp xác định không phá hủy – đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm.

TCVN 9356:2012

Xác định cường độ nén bê tông bằng phương pháp vận tốc xung siêu âm

TCXD-225: 1998

-Đo điện trở nối đất

TCVN 9385:2012

-Cọc: Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng nén tĩnh ép dọc trục

TCVN 9393:2012

9

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN

- Độ hút nước

TCVN 6065:1995

- Độ chịu lực xung kích

TCVN 6065:1995

- Xác định độ cứng lớp mặt

TCVN 6065:1995

10

THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG

-Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất

TCVN 3121-1:2003

-Xác định độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121-3:2003

-Xác định khối lượng thể tích vữa tươi

TCVN 3121-6:2003

-Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn

TCVN 3121-10:2003

-Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đông rắn

TCVN 3121-11:2003

-Xác định độ hút nước mẫu vữa đã đóng rắn

TCVN 3121-18:2003

11

THỬ NGHIỆM CƠ  LÝ GẠCH XÂY

-Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan

TCVN 6355-1:2009

-Xác định cường độ bền nén

TCVN 6355-2:2009

-Xác định cường độ bền uốn

TCVN 6355-3:2009

-Xác định độ hút nước

TCVN 6355-4:2009

-Xác định khối lượng thể tích

TCVN 6355-5:2009

-Xác định độ rỗng

TCVN 6355-6:2009

12

THỬ NGHIỆM GẠCH BLỐC BÊ TÔNG

-Xác định kích thước và mức khuyết tật ngoại quan

TCVN 6477:1999

-Xác định độ hút nước

TCVN 6477:1999

-Xác định cường độ nén

TCVN 6477:1999

13

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ NGÓI LỢP

-Xác định tải trọng uốn gãy

TCVN 4313:1995

-Xác định độ hút nước

TCVN 4313:1995

- Xác định thời gian xuyên nước

TCVN 4313:1995

-Xác định khối lượng 1m 2 ngói bão hoà nước

TCVN 4313:1995

14

PHÂN TÍCH HOÁ NƯỚC XÂY DỰNG

-Xác định độ pH

TCVN 6492:2011

-Xác định hàm Cl

TCVN 6194:1996

-Xác định hàm lượng SO 4 2-

TCVN 6200:1996

15

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH ỐP LÁT

-Xác định kích thước và chất lượng bề mặt

TCVN 6415-2:2005

-Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích

TCVN 6415-3:2005

-Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy

TCVN 6415-4:2005

- Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men

TCVN 6415-7:2005

-Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs

TCVN 6415-18:2005

16

THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN

-Xác định kích thước và mức khuyết tật ngoại quan

TCVN 6476:1999

-Xác định cường độ nén

TCVN 6476:1999

17

THỬ NGHIỆM GẠCH LÁT GRANITO

-Xác định kích thước cơ bản

TCVN 6074:1995

-Xác định độ mài mòn lớp mặt và độ chịu lực xung kích

TCVN 6065:1995

-Xác định độ cứng bề mặt

TCVN 6074:1995

18

THỬ NGHIỆM GẠCH TERRAZZO

-Xác định kích thước

TCVN 7744:2007

-Xác định độ hút nước

TCVN 6355-4:2009

-Xác định độ bền uốn

TCVN 7744:2007

-Xác định độ chịu mài mòn bề mặt

TCVN 6065:1995

ĐĂNG NHẬP