RSS
Phổ biến GDPL

11:25 08/04/2023

Về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

15:48 16/02/2023

Luật Điện ảnh và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

08:24 21/11/2022

Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai để tình hình phức tạp về ANTT, cháy, nổ, mất trật tự an toàn giao thông thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

22:40 19/11/2022

Những thông tin mới về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ được cung cấp tại hội nghị sẽ giúp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thực thi luật hiệu quả, thúc đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.

15:39 14/11/2022

Khẳng định việc sửa đổi luật lần này mang tính toàn diện, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho sự phát triển đất nước vì đây là luật gốc, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các vị đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn ý kiến đại biểu Quốc hội về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị cụ thể với kỳ vọng sẽ có những cải cách mang tính đột phá.

17:25 02/11/2022

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quan trắc khí tượng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao.

17:24 31/10/2022

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

16:39 19/10/2022

Ngày 11/10/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

16:14 18/10/2022

Việc sửa đổi, bổ sung dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) là hoạt động cần thiết, nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong thực tiễn gần 12 năm thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011.

16:14 18/10/2022

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi văn bản nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên về lợi ích và tính bảo mật của thẻ CCCD gắn chip, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.

10:20 14/10/2022

Trường hợp vật tư, thiết bị nhập khẩu (ray, bộ ghi, thép, cần chắn bán tự động) sản xuất theo tiêu chuẩn nước ngoài không thuộc nhóm 2 thì không cần phải đánh giá sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, việc quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

10:20 14/10/2022

Nghị định 71 tạo ra sân chơi công bằng, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong việc đầu tư vào các gói nội dung mới, nội dung bản địa thuần Việt, nâng cao được sức cạnh tranh.

10:58 19/09/2022

Để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, chiều 16/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý III năm 2022. Tham dự có các đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Sở, các Phó Giám đốc Sở, Trịnh Công Minh - Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

16:47 22/08/2022

Việc xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT nhằm thực hiện nhiều mục tiêu như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, quản lý chặt chẽ hoạt động đánh giá sự phù hợp, thúc đẩy việc xây dựng, triển khai chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.

16:47 22/08/2022

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9/2022), người lao động được nghỉ tối đa 4 ngày từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9.

08:00 11/08/2022

Về phản ánh của các đại biểu trên thực tế có việc Công an thu hộ khẩu của người dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an không có chủ trương này, đây có thể là trường hợp cá biệt. Bộ Công an sẽ kiểm tra và chấn chỉnh trường hợp cụ thể này. Theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi cá nhân có đề nghị điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải chủ trương thu tất cả các hộ.

11:23 09/08/2022

Sau 15 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn cũng như hội nhập quốc tế nói chung và triển khai thi hành cam kết tại các FTA, đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

11:23 09/08/2022

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trường hợp các thành viên của hộ gia đình có nhu cầu thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp hộ gia đình sẽ được ghi tên tất cả các thành viên của hộ gia đình.

10:43 01/08/2022

Tháng 8/2022 đánh dấu thời điểm chính thức hiệu lực của rất nhiều Thông tư mới, điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số công chức, viên chức.

ĐĂNG NHẬP