RSS
Số 1/ 2012

10:26 11/07/2012

Sau chuyến khảo sát về sự phát triển các khu kinh tế Vũng Áng và Cầu Treo, tôi đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Ông Võ Kim Cự để cập nhật khuyến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách cho sát thực trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế khi cả nước đang thực hiện thu hẹp đầu tư công .

10:26 11/07/2012

Năm 1991, sau ngày chia tách tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh được thành lập. Quá trình phấn đấu, trưởng thành, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

ĐĂNG NHẬP