RSS
Số 3/ 2012

10:24 23/04/2013

Thực hiện Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã Quang Lộc, huyện Can Lộc đã tăng cường vận động nhân dân du nhập thêm những đối tượng nuôi mới. Nuôi chồn nhung là mô hình đang có triển vọng và đạt hiệu quả kinh tế cao người dân.

10:24 23/04/2013

Đề tài "Nghiên cứu xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng suy giảm năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê" do Viện nghiên cứu rau quả (thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam thực hiện), sau 34 tháng thực hiện, đến nay cơ bản đã thành công. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần thắp lên niềm hy vọngcho nông dân Phúc Trạch khôi phục lại đặc sản bưởi quý hiếm này.

ĐĂNG NHẬP