Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG

Ngày 30/06/2022, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/06/2022 đến 17h00 ngày 31/08/2022.

Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ

Đảm bảo an toàn bức xạ bao gồm biện pháp vật lý và biện pháp hành chính. Những biện pháp này được quy định trong luật Năng lượng nguyên tử. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay các thông tin này qua bài viết dưới đây.

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng

rong kỷ nguyên công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, đặc biệt trên môi trường mạng là cực kỳ quan trọng. Việc nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng sẽ tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

  •  

  •  

ĐĂNG NHẬP