RSS
Số 4/ 2011

11:09 19/01/2012

Tóm tắt Bài báo này tác giả xin giới thiệu đến quý độc giả phương án lựa chọn góc nghiêng tối ưu sao cho tổng năng lượng bức xạ mặt trời chiếu đến mặt thu của các panel là lớn nhất. Phương pháp phân tích dựa trên mô hình giải tích về quan hệ giữa tổng xạ chiếu tới một mặt phẳng nghiêng bất kỳ với các tọa độ địa lý, quỷ đạo Mặt trời và cường độ tổng xạ & tán xạ đo được trên mặt bằng tại mọi thời điểm trong năm. Góc nghiêng tối ưu βopt ứng với giá trị cực đại của tổng xạ trên mặt phẳng nghiêng tìm được nhờ hàm Solver trong MsExcel. Kết quả nghiên cứu cho ta các giá trị tương ứng của βopt cố định, theo mùa và theo từng tháng trong năm để quý vị có thể lựa chọn khi lắp đặt và sử dụng các panel năng lượng mặt trời (NLMT) của mình được hiệu quả nhất.

ĐĂNG NHẬP