RSS
Sở hữu trí tuệ

10:25 26/07/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Chương trình hành động số 168). Theo thống kê của Bộ KH&CN, các lực lượng thanh tra, kiểm tra ở các Bộ và địa phương đã xử lý 4.577 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

ĐĂNG NHẬP