6 tháng, thị xã Kỳ Anh thành lập 52 mô hình kinh tế hiệu quả
15:15 20/07/2016
Chiều 16/7 Thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2016, triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

6 thang thi xa ky anh thanh lap 52 mo hinh kinh te hieu qua

Trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các sở/ban/ngành, Văn phòng nông thôn mới tỉnh, sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thị xã, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên phong trào xây dựng NTM trên địa bàn 5 xã của thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

6 thang thi xa ky anh thanh lap 52 mo hinh kinh te hieu qua

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phan Duy Vĩnh báo cáo kết thực hiện chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm

Đến hết tháng 6/2016, tổng số tiêu chí đạt chuẩn của toàn thị xã là 56, bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã; trong đó: Kỳ Hưng đạt 14 tiêu chí, Kỳ Ninh đạt 12 tiêu chí, Kỳ Hà đạt 11 tiêu chí, Kỳ Nam đạt 10 tiêu chí, Kỳ Hoa đạt 9 tiêu chí.

Việc huy động, kêu gọi các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí cũng đạt được nhiều kết quả to lớn. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thị xã đã huy động được trên 29 tỉ đồng từ các nguồn của trung ương, của tỉnh, ngân sách thị xã, các quỹ tín dụng... để phân bổ cho các địa phương thực các tiêu chí, nhất các các tiêu chí khó như: GTNT, kênh mương nội đồng; cơ sở vật chất văn hóa và hỗ trợ bà con nhân dân phát triển sản xuất.

Phong trào làm đường GTNT, thuỷ lợi nội đồng được diễn ra rộng khắp. Trong 6 tháng đầu năm, các xã đã phát quang giải tỏa được 140,05 km hành lang giao thông; đào đắp 3.113m3 đất; nâng cấp 2,22 km mặt đường BTXM; xây dựng được 11,2 km mương thoát nước dọc 2 bên các tuyến đường trục xã và đường trục thôn, xóm.

Thị xã cũng thành lập mới 52 mô hình sản xuất hiệu quả, nâng tổng số mô hình sản xuất của toàn thị xã lên 238 mô hình; thành lập được 6 HTX, 4 THT và 4 doanh nghiệp…, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong những tháng đầu năm, nổi bật là ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển tới tình hình sản xuất, kinh doanh của bà con ngư dân, diêm dân; nhiều diện tích sản xuất của thị xã Kỳ Anh năm trong quy hoạch KKT Vũng Áng nên việc chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển sản xuất thực sự là rất khó khăn...

6 thang thi xa ky anh thanh lap 52 mo hinh kinh te hieu qua

Bí thư Thị ủy Nguyễn Đình Hải - Trưởng BCĐ xây dựng NTM thị xã phát biểu chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Hội nghị đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Các địa phương, phòng, ban chức năng chủ động tổ chức soát xét, đánh giá kỹ tiêu chí, nội dung ngành phụ trách; thường xuyên kết nối với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó một số lĩnh vực cần tập trung cao, như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu...; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và người dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn; xác định rõ nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện theo tuần để đạt chuẩn các tiêu chí theo đúng lộ trình...

Theo baohatinh.vn

    ĐĂNG NHẬP