RSS
Thông báo - Mời họp

15:18 05/08/2015

Nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (05/6/1959 - 05/6/2014) và ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất với UBND tỉnh và Bộ Khoa học&Công nghệ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" cho những cá nhân đã có công lao cống hiến hiện đã và đang công tác trong lĩnh vực khoa học&công nghệ và những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển KH&CN .

ĐĂNG NHẬP