RSS
Thông báo - Mời họp

16:25 06/04/2018

Ngày 27/02/2018, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 62/UDCN-QLCN của Cục Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhu cầu hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ (có Văn bản kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với đối tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ cao, công nghệ phòng ngừa thảm họa...

15:18 05/08/2015

Nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (05/6/1959 - 05/6/2014) và ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất với UBND tỉnh và Bộ Khoa học&Công nghệ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" cho những cá nhân đã có công lao cống hiến hiện đã và đang công tác trong lĩnh vực khoa học&công nghệ và những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển KH&CN .

ĐĂNG NHẬP