RSS
Thông báo - Mời họp

08:07 23/11/2023

Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc thi được tổ chức từ 0h00 ngày 09/11/2023 đến 23h59 ngày 29/11/2023 trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn.

15:41 03/11/2023

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 14/9/2023 về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2023

15:41 03/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 333/CAT-KH-PX03, ngày 26/10/2023 của Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc về đề tài Công an nhân dân dựa trên âm hưởng, làn điệu Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh

23:46 22/10/2023

Sở Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2023 có địa chỉ như sau: cuocthitructuyen.sotuphap.hatinh.gov.vn

09:03 19/10/2023

Triển khai Kế hoạch số 59/KH-STTTT ngày 10/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023;

15:14 12/09/2023

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

07:46 28/08/2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip Du lịch Hà Tĩnh năm 2023” để lựa chọn những bức ảnh đẹp, video clip ấn tượng nhằm làm phong phú kho tư liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà; đồng thời khuyến khích, tôn vinh các tác giả sáng tác các tác phẩm mới, độc đáo, thể hiện được những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh

03:14 20/07/2023

Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về phát triển tài sản trí tuệ năm 2023

03:06 20/07/2023

PHIẾU KHẢO SÁT CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2023

08:23 10/07/2023

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghê

10:02 19/06/2023

Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

21:59 02/06/2023

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 3)

11:18 30/05/2023

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia

06:36 29/04/2023

Thực hiện Văn bản số 2029/UBND-VX2 ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 1073/BKHCN-ƯDCN ngày 17/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo).

08:37 20/04/2023

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình Khung số 21/CTrUBND ngày 19/01/2023 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo “Nghị quyết nội dung và mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (có Dự thảo Nghị quyết và tài liệu kèm theo). Để đảm bảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Nghị quyết.

17:01 12/04/2023

Hướng dẫn việc nộp hồ sơ và quy trình thẩm định sơ bộ: thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

08:44 12/04/2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

15:33 08/04/2023

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 77/ĐĐBQH về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). BBT đăng tải để CB,CC,VC Sở KH&CN nghiên cứu, góp ý

10:51 07/04/2023

Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

08:37 05/04/2023

Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXVI năm 2023

ĐĂNG NHẬP