Xét duyệt thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bê tông tươi
08:36 09/12/2015
Robot thực hiện công đoạn lắp khuôn

Ngày 25/9/2015, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức xét duyệt thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm " Hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bê tông tươi tại Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải - Cụm công nghiệp Bắc Thạch Hà - Hà Tĩnh" do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viết Hải chủ trì thực hiện

Mục tiêu và nội dung dự án:

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm (bê tông tươi) từ 60m 3 /h lên 120m 3 /h;

Quy trình công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông công nghệ cao, đó là quy trình công nghệ tháo sản phẩm ra khỏi khuôn và đưa sản phẩm ra ngoài bằng hệ thống robot cẩu hít chân không. Tăng sản phẩm cấu kiện bê tông từ 60 sản phẩm/ngày lên 100 sản phẩm/ngày.

Đào tạo cán bộ kỹ thuật nắm vững và vận hành các quy trình công nghệ

Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Dự án được Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá có tính khả thi và đồng ý cho triển khai.

PT.

ĐĂNG NHẬP