Thông báo thời gian tiếp công dân của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
07:27 19/01/2016

Thực hiện Luật Tiếp công dân 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giám đốc Sở KH&CN thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (trường hợp trong tháng trùng với ngày thứ 7 hoặc chủ nhật thì chuyển sang ngày đầu tuần tiếp theo).

ĐĂNG NHẬP