RSS
Tin tức - Sự kiện

10:11 13/04/2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và hưởng ứng ngày Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về đo đường theo Quyết định số 40/QĐ-TĐC ngày 27/3/2023. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 05 chợ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên gồm: chợ Vực (xã Cẩm Duệ), chợ đầu mối Cẩm Nhượng (xã Cẩm Nhượng), Trung tâm thương mại Chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên), chợ Cầu (xã Cẩm Lộc) và chợ Đình (xã Cẩm Bình).

14:03 30/03/2023

Để phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ việc phát triển xe điện và hạ tầng trạm sạc xe điện, việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về xe điện và trạm sạc đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, chất lượng sản phẩm, an toàn môi trường trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết.

11:04 28/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 09/8/2022 về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2023; Kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, Kế hoạch đào tạo tập huấn năm 2023 của Sở KH và CN.

10:43 15/03/2023

Theo Bộ KH&CN, việc sửa đổi bổ sung Thông tư 23 để bổ sung thiết bị sạc điện cho xe điện vào danh mục phương tiện đo nhóm 2 là rất cần thiết.

ĐĂNG NHẬP