Tổ chức, bộ máy
10:38 09/12/2015

Địa chỉ:  Đường Ngô Quyền - Xã Thạc Hạ - TP Hà Tĩnh

Tel: 02393.856703;   Fax 02393.854969

Giám đốc: ThS. Dương Thị Ngân - Tel: 02393.856107; 0912574966

Phó Giám đốc: ThS. Trần Thị Thúy Anh - Tel: 0976985670

* Các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tel: 02393.856703

+ Phòng Kỹ thuật - Thị trường: Tel: 02393. 856703

ĐĂNG NHẬP