Tổ chức, bộ máy Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu
14:29 09/12/2015

Địa chỉ: Khối phố 3 - Thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0393.654688;   Fax 0393.654688

Giám đốc: Cử nhân Trần Đức Hậu - 0913568138

Phó Giám đốc: Ths Trần Hậu Khanh - 0913705384

* Các phòng nghiệp vụ:

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Sản xuất.

ĐĂNG NHẬP